Opismenjevalnica

ZAČNIMO PO SLOVENSKO

Slovenščina za začetnike     //     Anja Tomazin, Janja Ban

ENOTA – ZA ZAČETEK

gradivo

POSNETKI

BESEDIŠČE

gradivo

VAJE

POVEZAVE 

POVEZAVE

SLOVAR

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This