Dopolnite z negativno obliko glagola BITI (nisem, nisi, ni, niste).

Jaz iz Slovenije.
On iz Ljubljane.
Ona študentka.
Vi zdravnik.
Ti športnik.
Ona Ana.
Vi iz Maribora.
Ti natakar.
Jaz star 20 let.
On bolan.
Ti žalosten.
Vi iz Kranja.
Jaz zaljubljen.
Ona jezna.