Napišite obliko za JAZ.

Križanka

    1         2    3    
          4       
    5      6         
               
      7      8       
9                 
               
            10     
          11       
  12