Publikacije

Sto.let.je znanja

Sto.let.je znanja

Na Zvezi ljudskih univerz Slovenije smo pripravili monografijo, ki jo posvečamo100-letnici nastanka prvih ljudskih univerz na Slovenskem. Z njo želimo strokovnoin drugo javnosti seznaniti z velikim razvojnim korakom, ki smo ga ljudske univerzenaredile v tem stoletju....

Zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije

Zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije

V letu, ko večina slovenskih ljudskih univerz praznuje 60 let, se je Zveza ljudskih univerz Slovenijeodločila izdati zbornik, s katerim bi radi spodbudili kritičen razmislek o pomenu izobraževanjaodraslih na ljudskih univerzah v lokalnem in širšem slovenskem prostoru....

Dostopnost