Napišite datum z besedo.

Primer: Danes je peti november (5. 11.).

Danes je (1. 7.).
Danes je (4. 5.).
Danes je (12. 1.).
Danes je (2. 12.).
Danes je (3. 3.).
Danes je (28. 9.).
Danes je (7. 4.).
Danes je (8. 2.).
Danes je (23. 6.).
Danes je (9. 10.).
Danes je (10. 8.).