lu kočevje

Izkušnje Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze s svetovanjem in izobraževanjem obsojencev kazni zapora

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (v nadaljevanju: AZM-LU) je v zadnjem desetletju izvedel številne izobraževalne in svetovalne aktivnosti za obsojence kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor. V prostorih zapora so tako organizirali oddelek osnovnošolskega izobraževanja odraslih, dve skupini Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, tri skupine programa splošnega neformalnega izobraževanja Skok v svobodo umetnosti, študijski krožek na temo spoznavanja likovnih tehnik ipd. Aktivnosti so bile izvedene s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in velikokrat tudi Evropskega socialnega sklada. V letih 2009-2011 je potekal tudi projekt RES_ZA Resocializacija zapornikov: s postpenalno obravnavo na trg dela. Obsojence kazni zapora smo obiskali z grškimi umetniki v sklopu mednarodnega projekta Art Farers.

Continue reading “Izkušnje Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze s svetovanjem in izobraževanjem obsojencev kazni zapora”

lu kočevje

Univerza za tretje življenjsko obdobje Kočevje

Letošnji krožki Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje so se zaključili. Tako so se članice in člani, z idejno vodjo magistro Majdo Valda, od lanskega septembra dalje lahko preizkusili v različnih aktivnostih. Mentorice Dragica Gornik, Griselda Cardozo Kočar in Zdenka Špolar so jih vpeljale v nemški, španski in angleški pogovorni jezik, ostali mentorji Alojz Vidic, Vida Ofak in Mihael Petrovič ml., pa so jim približali zdravilne rastline, popotniški trening, kulturno dediščino Kočevske ter program strokovne ekskurzije na Pokljuko. Sledili so še »kuharski recepti« Katje Papež za reševanje računalniških težav in zvočni svet gongov s Stanislavom Knežićem.

Ponovno vabljeni v njihovo družbo meseca septembra, v jesenski študijski program krožkov.

 

lu kočevje

Srečanje projektnih partnerjev v Vicenzi, Italija

V okviru projekta MMM- Model Migrantskega Mentorsva so se predstavniki Andragoškega zavoda Maribor-Ljudska Univerza udeležili drugega projektnega sestanka in trainning aktivnosti za migrante mentorje.

Namen srečanja je bila izmenjava znanja in izkušen s področja poučevanja migrantov iz vidika migrantskih mentorjev. Na srečanju so primerjali učinke usposabljanja na migrante mentorje, razpravljali o odprtih vprašanjih, pripravili mentorje na izvedbo pilota MMM ter vodeno refleksijo ter vzpostaviti dobre osebne stike z migrantskimi mentorji med seboj ter osebjem.

Usposabljanje migrantov mentorjev se bo v mesecu juniju končalo, septembra pa nadaljujejo s pilotnim programom usposabljanja migrantov in preizkusom znanja in veščin v delovnem okolju.

Več o projektu na spletni strani: http://www.mmm-migrants.eu/

 

lu kočevje

Uspešno v nove poklicne izzive

Maj je mesec ljubezni, pomladi in tudi novih začetkov. Na Ljudski univerzi Kočevje pa v oziru na slednje ravno nasprotno. Je mesec v znamenju uspešnih zaključkov jezikovnih in računalniških tečajev, ki so potekali znotraj projekta Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2018.

Marca so pričeli z izvedbo dveh tečajev angleškega jezika  (angleščina na ravni A1 in angleščina na ravni A2) in s tečajem nemščine na ravni A1. Aprila so dodali še tečaj Excela na osnovni ravni in začetni tečaj računalništva Računalniška pismenost za odrasle. S pričetkom tekočega meseca so štiri programe uspešno zaključili. V torek, 22. maja 2018, so udeležence znova povabili v njihove prostore in jim predali potrdila o doseženem znanju in jih povabili v ostale programe, ki se odvijajo znotraj različnih projektov na LU Kočevje.

Z novo pridobljenim znanjem so udeleženci izboljšali svoje spretnosti in povečali svojo storilnost. Upamo, da bodo tako uspešneje zakorakali v nove poklicne izzive.

Omenjen programi so za udeležence brezplačni, saj jih financira MIZŠ.

 

lu kočevje

Družabno srečanje strokovnih delavcev Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS)

Konec tedna je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v Beli krajini gostili družabno srečanje strokovnih delavcev Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Preko 80 strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih je v Beli krajini preživelo zanimiv dan, druženje pa je bila tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks v našem delovanju.

Predstavniki slovenskih ljudskih univerz so se že v jutranjih urah zbrali v Črnomlju, kjer so po kratki dobrodošlici takoj odšli na pot. Ta jih je najprej vodila na Radovico v občini Metlika, kjer so obiskali šoli Brihtna glava in Bistra buča. V šolskih klopeh sta jih pričakala tovarišica učiteljica Tatjana in tovariš učitelj Andrej, s katerima so obnovili poznavanje Bele krajine in njenih posebnosti. Pouku je sledilo kosilo in obisk reke Kolpe v Podzemlju, nato pa obisk Šokčevega dvora v Žuničih. Tam sta Tončka in Boris predstavila način življenja Uskokov v dvoru in pridelavo lanenega platna od semena do gvanta. Po povratku nazaj v Kulturni dom je sledila še delavnica belokranjskih ljudskih plesov, pri kateri so pomagali tamburaši Folklorne skupine Dragatuš.

Na ZIK Črnomelj so veseli, da so imeli možnost pripraviti letošnje družabno druženje strokovnih delavcev ZLUS, s katerim so hoteli  kolegom iz celotne Slovenije na nekoliko drugačen in predvsem zanimiv način predstaviti njihove kraje.

Galerijo slik si lahko ogledate na povezavi:

Srečanje strokovnih delavcev Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS)