KC0_2792

Ich verstehe nur Bahnhof / It’s all Greek to me

Slovenski ekvivalent zgornji frazi bi bil »to je zame španska vas«, kar pomeni, da nam je nekaj neznano. Udeleženci jezikovnih tečajev na Ljudski univerzi Kočevje, se fraze ne bodo mogli posluževati, saj od februarja 2018 obiskujejo tečaje angleškega in nemškega jezika. S tečajem italijanščine, ki so ga pričeli januarja 2018 na Ljudski univerzi Kočevje, je v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019 šest jezikovnih tečajev. Februarja so tako pričeli z dvema tečajema angleščine tretje stopnje, z začetnim tečajem angleščine, z začetnim tečajem nemščine in zaključili z vpisom v tečaj nemščine druge stopnje.

Da pa ne bodo hvalili dneva pred nočjo*, vas konec maja 2018 obvestimo, kako uspešni so bili.

*Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben / Don’t count your chicks before they hatch

 

Vsi zgoraj omenjeni programi so namenjeni zaposlenim in so za udeležence v celoti brezplačni, saj jih financirata MIZŠ in Evropski socialni sklad.

http://www.lu-kocevje.si/ich-verstehe-nur-bahnhof-its-all-greek-to-me/

KC0_2792

Napoved konference Voditelji prihodnosti, ustvarjalci zavzetih zaposlenih

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Zveza ljudskih univerz Slovenije in Mojazaposlitev.si organiziramo mednarodno konferenco

VODITELJ PRIHODNOSTI, USTVARJALEC ZAVZETIH ZAPOSLENIH

 

Vabimo vas, da se nam pridružite v torek, 27. marca 2018  s pričetkom ob 8:30 uri v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

»Pri hokeju nas učijo drsati – ne v smeri, kjer v tistem trenutku leži pak, temveč v smeri, kamor naj bi se v naslednjem trenutku premaknil.« (Robert Braucher, profesor na Harvard Law School)

Predvideti, se pripraviti in narediti korak, je ravnanje, ki ga zahtevajo izzivi na področju vodenja in razvoja kadrov in družbe nasploh. Ni več dovolj le razumeti spremembe, v katere smo že krepko zakorakali, temveč se moramo nanje prilagoditi tako na ravni posameznika kot organizacije. Dober voditelj se tega zaveda, razume, da lahko s pravimi orodji in veščinami razvije potencial in spodbudi zavzetost svojih zaposlenih ter jih skozi spremembe vodi.

Na konferenci bodo sodelovali:

  • Miha Mazzini, pisatelj, scenarist, režiser
  • Miquel Lladó, redni profesor strateškega managementa na IESE poslovni šoli v Madridu
  • Jelka Lavrih Sztajnbok, svetovalka, trenerka, coach in direktorica Team Training International
  • Åsmund Lunde, senior svetovalec, Center za politiko starejših Norveške (CSP)
  • Nina Potisek, direktorica procesne podpore, direktorica ravnanja s človeškimi viri, Petrol d.d.
  • mag. Martina Brec, direktorica Kadrovsko splošnega sektorja, TPV d.o.o., Anja Repolusk, strokovna sodelavka za izobraževanje, TPV d.o.o in Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje
  • Nina Nikić, vodja kadrovske službe, Adria Dom d.o.o. in mag. Nada Žagar, direktorica  ZIK Črnomelj
  • dr. Jožica Rejec, Domel d.o.o., prejemnica priznanja za življenjsko delo v menedžmentu za leto 2017

Konferenco bo moderiral Matjaž Ahac, priznani strokovnjak na področju razvoja kadrov.

 

 

Direktorji družb, vodje kadrovskih služb, strokovni sodelavci na področju HR ter vodje izobraževanj, vabimo vas, da prisluhnete gostujočim strokovnjakom in primerom dobrih praks in da skupaj poiščemo navdih in predloge, kako postati voditelj prihodnosti.

Konferenca je del aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile’ (ASI), katerega namen je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc in delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela, ter del aktivnosti projekta Pridobivanje splošnih in poklicnih kompetenc ter projekta Dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

 

 

S spoštovanjem,

Irena Kuntarič Hribar, direktorica,  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Saša Boštjančič, direktorica,  Mojazaposlitev.si

Bojan Hajdinjak, predsednik, Zveza ljudskih univerz Slovenije

 

KC0_2792

Dobrodošli v VGC Skupaj

Večgeneracijski center SKUPAJ, predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih. Vodilni partner projekta je Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Večgeneracijski center v okviru Ljudske univerze Kočevje poteka na več lokacijah, in sicer v občini Sodražica, Kostel in Kočevje. Naštete občine so sofinancerji projekta.

V mesecu februarju 2018 vabijo na tečaj slovenščine za tujce, tečaj ruščine za začetnike, učne urice za osnovnošolce, otroke in starše pa toplo vabijo na ustvarjalnice v času počitnic, kjer bodo ustvarjali z različnimi materiali in spoznavali ogrožene vrste ptic na Kočevskem.

Continue reading “Dobrodošli v VGC Skupaj”