Ljudske univerze smo sodobna andragoška izobraževalna središča, ki predvsem ranljivim skupinam omogočajo izobraževanje in izboljšanje kvalitete življenja.

ZLUS na nacionalni ravni predstavlja in zastopa interese ter položaj članic ter je tako eden ključnih strokovnih partnerjev za področje razvoja in izvajanja strategije vseživljenjskega učenja ter izobraževanja odraslih.

Zakaj so ljudske univerze prava izbira za vas?

Članice Zveze ljudskih univerz Slovenije prihajajo iz celotne Slovenije. Ljudske univerze so na tržišču prisotne že več kot 60 let in so ves čas delovanja specializirane za izobraževanje odraslih.

Število udeležencev na leto

Število ur izobraževanj

ZLUS je prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje 22 slovenskih ljudskih univerz. Slednje so ene najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih, razporejene pa so na celotnem področju Republike Slovenije.

Učenje je odkrivanje,
da je nekaj mogoče.

Fritz Perls

Monografija ob 100-letnici ljudskih univerz na Slovenskem

Zadnje objave

Dostopnost