Katera črka manjka? Napišite.

elenjava
adje
oški
enska
ijača
ežnik
iša
ačunalnik
port
dravnik
čitelj