Dopolnite z besedami v oklepaju v pravilni obliki.

Primer: Živim v velikem bloku. (VELIK BLOK)
Živim v . (STAR BLOK)
Živim v bloku v . (PRVO NADSTROPJE)
Živim v . (MAJHNA HIŠA)
Živim v . (VELIKO STANOVANJE)
Živim v . (LEPO MESTO)

Živim na . (TRUBARJEVA CESTA)
Živim na . (RESLJEVA ULICA)
Živim na . (MESTNI TRG)
Živim na . (ZALOŠKA CESTA)
Živim na . (STARI TRG)