Povežite številke in besede.

7
19
4
10
12
0
9
20
6
11