Članice

Ljudska univerza Koper

Cankarjeva 33, 6000 Koper
tel: 05 612 80 00
e-mail: lu-koper@siol.net
http://www.lu-koper.si

Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna

Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna
tel: 05 721 12 80
e-mail: lu-postojna@zavod-znanje.si
http://www.lu-postojna.si

Ljudska univerza Sežana

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana
sežanatel: 05 731 13 00
e-mail: info@lu-sezana.si
http://www.lu-sezana.si

Ljudska univerza Ajdovščina

Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
tel: 05 366 47 50
e-mail: info@lu-ajdovscina.si
http://www.lu-ajdovscina.si

Ljudska univerza Radovljica

Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
tel: 04 537 24 00
e-mail: info@lu-r.si
http://www.lu-r.si

Ljudska univerza Škofja Loka

Podlubnik 1/a, 4220 Škofja Loka
tel: 04 506 13 00
e-mail: info@lu-skofjaloka.si
http://www.lu-skofjaloka.si

Ljudska univerza Tržič

Trg svobode 18, 4290 Tržič
tel: 04 592 55 50, 04 592 55 51
e-mail: info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
tel: 02 234 11 11
e-mail: info@azm-lu.si
http://www.azm-lu.si

Ljudska univerza Ptuj

Mestni trg 2, 2250 Ptuj
tel: 02 749 21 50
e-mail: luptuj@siol.net
http://www.lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ormož

Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
tel:02 741 55 00
e-mail: lu-ormoz@guest.arnes.si
http://www.lu-ormoz.si

Ljudska univerza Murska Sobota

Slomškova 33, 9000 Murska Sobota
tel: 02 536 15 60
e-mail: info@lums.si
http://www.lums.si

Javni zavod knjižnica Gornja Radgona, Center izobraževanj, dogodkov in kulture branja

Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona
tel: 02 564 87 14
e-mail: info@lu-gradgona.si
http://www.lu-gradgona.si

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Kidričeva 2, 8210 Trebnje
tel: 07 348 21 00
e-mail: info@ciktrebnje.si
http://www.ciktrebnje.si

Podjetniški inkubator Kočevje, organizacijska enota Ljudska univerza Kočevje

Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje
tel.:01 893 82 70
e-mail: info@lu-kocevje.si
http://www.lu-kocevje.si

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
tel: 07 30 61 390
e-mail: info@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Ljudska univerza Rogaška Slatina

Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
tel: 03 818 24 40
e-mail: info@lu-rogaska.si
http://www.lu-rogaska.si

Ljudska univerza Celje

Cankarjeva 1, 3000 Celje
tel: 03 428 67 50
e-mail: info@lu-celje.si
http://www.lu-celje.si

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana
tel: 01 234 44 04
e-mail: info@cene-stupar.si
http://www.cene-stupar.si

Ljudska univerza občine Šentjur

Mestni trg 5, 3230 Šentjur
tel: 03 747 16 70
e-mail: info@lusentjur.si
http://www.lusentjur.si/

Ljudska univerza Lendava, zavod za izobraževanje odraslih in mladine

Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
tel: 02 578 91 92
e-mail: izobrazevanje@lulendava.si
http://www.lulendava.si

Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
tel: 02 82 15 073
e-mail: info@lura.si
http://www.lura.si

OŠ Antona Žnideršiča, OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica

Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska Bistrica
tel: 05 714 50 22
e-mail: info@lu-ilirska-bistrica.si
http://www.lu-ilirska-bistrica.si

Dostopnost