Programi

Kako obvladati osebne finance

Kako obvladati osebne finance

V današnjem času, ko lahko plačujemo s karticami, gotovino, telefonom, preko spleta in z drugimi metodami, velikokrat nimamo pregleda nad svojimi odhodki. Veliko posameznikov ne ureja svojih osebnih financ. Tudi načrtovanje bodoče porabe je oteženo, ker ne vemo,...

Začetna opismenjevalnica v slovenščini za priseljence

Začetna opismenjevalnica v slovenščini za priseljence

Začetna opismenjevalnica v slovenščini za priseljence je neformalni izobraževalni program, namenjen odraslim osebam, ki niso govorci katerega od slovanskih jezikov in želijo razviti osnovne sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, ki povečujejo njihove možnosti za...

Na poti do samozaposlitve

Na poti do samozaposlitve

V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada RS julija 2017 zaposlenih 846.894 oseb, med njimi 90.111 samozaposlenih, kar predstavlja desetino vseh zaposlenih. Med samozaposlenimi sta dve tretjini samostojnih podjetnikov in slaba tretjina kmetov. Podatki torej...

Kako je lahko moja kariera moja izbira

Kako je lahko moja kariera moja izbira

Trg dela zahteva posameznika, ki se zna hitro prilagajati spremenjenemu delovnemu okolju, je torej fleksibilen. Dandanes smo priča hitremu razvoju gospodarskega, tehnološkega in delovnega okolja, ki od zaposlenih zahteva nenehno prilagajanje, poglabljanje in...

Dostopnost