Napišite žensko obliko.

Primer: učitelj - učiteljica

frizer -
voznik -
prodajalec -
pisatelj -
natakar -
policist -
pevec -
zdravnik -
kuhar -
igralec -
slikar -
čistilec -