Napišite številke z besedo.

Križanka

       1          
 2       3         4    
   5              
6              7     
          8       
9        10           
11                 
        12         
   13