Koliko je ura? Napišite s številko.

Primer: Ura je osem. = Ura je 8.00.
Ura je sedem in petdeset minut. = Ura je ..
Ura je osemnajst in petnajst minut. = Ura je ..
Ura je devet in petintrideset minut. = Ura je ..
Ura je dvajset in deset minut. = Ura je ..
Ura je šestnajst in štirideset minut. = Ura je ..
Ura je dvanajst in osemintrideset minut. = Ura je ..
Ura je deset in dvanajst minut. = Ura je ..
Ura je triindvajset in deset minut. = Ura je ..
Ura je enajst in petinštirideset minut. = Ura je ..
Ura je štiri in trideset minut. = Ura je ..