Napišite besede, ki manjkajo.

DAN
, torek, sreda, , petek, , nedelja

MESEC
januar, februar, , april, , junij, julij, , september, , november, december

KATERI?
prvi, drugi, , , peti, šesti, , osmi, deveti,