Kako je lahko moja kariera moja izbira

Trg dela zahteva posameznika, ki se zna hitro prilagajati spremenjenemu delovnemu okolju, je torej fleksibilen. Dandanes smo priča hitremu razvoju gospodarskega, tehnološkega in delovnega okolja, ki od zaposlenih zahteva nenehno prilagajanje, poglabljanje in nadgrajevanje znanj ter kompetenc. Tako kot se mora znati organizacija nenehno in hitro prilagajati razmeram na globalnem trgu, se morajo tudi zaposleni. Zato je pomembno, da je posameznik sposoben prilagajanja, sprejemanja sprememb ter pripravljenosti na učenje. Le tak posameznik bo lahko ohranil delovno mesto oz. izboljšal svoj položaj na trgu dela.

Z aktivnim pristopom k načrtovanju kariere, izboljšanjem temeljnih znanj in spretnosti, razvijanjem socialnih in komunikacijskih spretnosti, podjetnosti in samoiniciativnosti ter z učenjem učenja lahko posameznik postane bolj prilagodljiv in izboljša svoj položaj na trgu dela.

Dostopnost

Share This