Kako je lahko moja kariera moja izbira

Trg dela zahteva fleksibilnega posameznika, ki se zna hitro prilagajati na spremenjeno delovno okolje. Danes smo priča hitremu razvoj gospodarskega, tehnološkega in delovnega okolja, ki terja od zaposlenih nenehno prilagajanje, poglabljanje in nadgrajevanje znanj in kompetenc. Tako kot se mora znati organizacija nenehno in hitro prilagajati razmeram na globalnem trgu, se morajo tudi zaposleni. Zato je pomembno, da je posameznik sposoben prilagajanja, sprejemanja sprememb ter se je pripravljen in se zna učiti. Le tak posameznik bo lahko ohranil delovno mesto oz. si izboljšal  položaj na trgu dela.

Z aktivnim pristopom k načrtovanju kariere in izboljšanjem temeljnih znanj in spretnosti, razvijanjem socialnih in komunikacijskih spretnosti, podjetnosti in samoiniciativnosti ter z učenjem učenja lahko posameznik postane bolj prilagodljiv in si izboljša svoj položaj na trgu dela.

Program neformalnega izobraževalnega programa si lahko prenesete TUKAJ.