Program splošnega neformalnega izobraževanja v podporo krepitve digitalnih kompetenc ranljivih skupin za samostojno uporabo e-storitev javne uprave in drugih spletnih storitev

Prenos dokumenta

Iz podatkov Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe 2021 (v nadaljevanju DESI 2021) izhaja, da živi v Sloveniji višji delež ljudi od evropskega povprečja, ki niso še nikoli uporabljali interneta.

 

Glavni cilj programa je usposabljanje ranljivih ciljnih skupin udeležencev s področja digitalnih spretnosti, poznavanja in aktivnega uporabljanja ključnih javnih spletnih platform in z njimi povezanih storitev in certifikatov, pa tudi drugih spletnih storitev, z namenom zmožnosti samostojne uporabe in s tem zagotovitev dostopnosti do teh storitev.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dostopnost

Share This