Začetna opismenjevalnica v slovenščini za priseljence

Prenos dokumenta

Začetna opismenjevalnica v slovenščini za priseljence je neformalni izobraževalni program, namenjen odraslim osebam, ki niso govorci katerega od slovanskih jezikov in želijo razviti osnovne sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, ki povečujejo njihove možnosti za lažje in uspešnejše vključevanje v slovensko družbo.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This