Na poti do samozaposlitve

V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada RS julija 2017 zaposlenih 846.894 oseb, med njimi 90.111 samozaposlenih, kar predstavlja desetino vseh zaposlenih. Med samozaposlenimi sta dve tretjini samostojnih podjetnikov in slaba tretjina kmetov. Podatki torej kažejo, da je samozaposlovanje manj običajna oblika zaposlitve, kar ni v skladu s hitrimi družbenimi spremembami.

Situacija na trgu dela namreč dandanes predvideva hitro prilagajanje in odzivnost, kar lahko ponujajo manjši sistemi. Čeprav v Sloveniji upada stopnja brezposelnosti, je slednja v nekaterih okoljih še vedno krepko nad povprečjem (julija 2017 je bila npr. stopnja brezposelnosti v Beli krajini 13-odstotna, v Sloveniji pa v povprečju 9-odstotna). Med brezposelnimi je več kot polovica starejših od 50 let z veliko uporabnimi znanji in izkušnjami, ki bi jih lahko usmerili v poslovno dejavnost.

Ovira na poti do samozaposlitve je pomanjkanje kompetence podjetnosti in samoiniciativnosti pri večini brezposelnih ali tistih, ki jim grozi izguba zaposlitve. Ljudje se bojijo podati na samostojno podjetniško pot, zato se rajši zaposlijo pri drugih delodajalcih, ki prevzamejo skrb za vodenje podjetja.

Program sestavljajo vsebine, ki udeležencu celovito predstavijo prednosti in ovire na poti do samozaposlitve, kar je nujen predpogoj za nadaljnje uspešno poslovno delovanje.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dostopnost

Share This