Program dopolnilnega usposabljanja odraslih za delo s starostniki

Prenos dokumenta

Demografske spremembe v družbi z vse večjim deležem starejših od 65 let in veliko povečanje populacije nad 85 let narekujejo večje ter bolj specifične potrebe ljudi po socialni in zdravstveni obravnavi v domači oskrbi, skupnostni obravnavi in obravnavi v institucionalnem okolju. Statistični podatki kažejo da je v Sloveniji 1. 1. 2017 živelo 18,9 % oseb, starih 65 let ali več, ob tem pa sta se indeks staranja in funkcionalna odvisnost starostnikov zvišala.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dostopnost

Share This