Brezplačno, a neprecenljivo!

December je tisti čas v letu, ko kljub polnemu urniku in številnih dogodkih najdemo še tisto malo časa, da se ozremo nazaj in se z nasmeškom na obrazu spomnimo vsega lepega, kar nas je v minulem letu spremljalo.

Na Ljudski univerzi Kočevje so izvedli številne programe. Uspeli so pričarati nasmeh na obraz marsikateremu udeležencu. Nekateri so pridobili nova prijateljstva, drugi so odkrili skrite strasti, tretji nadgradili svoj talent in večina je premagala strah pred ponovnim vstopom v učilnico. Vsem je skupno tudi, da so uspešno zaključili neformalna izobraževanja v sklopu programa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. Udeleženci so skozi objektiv lovili utripe Kočevske, skozi tuje jezike so spoznavali nove kulture in širili svoja obzorja. Veseli smo, da smo skupaj z njimi zaključili še eno uspešno leto izvedbe brezplačnih programov za zaposlene.

Ob koncu izobraževalnega četrtletja vedno pripravimo podelitev potrdil za vse zaključene programe in tudi tokrat nismo naredili izjeme. Jeseni 2018 smo zaključili tri računalniške programe in dva tečaja tujega jezika. Sredin večer, 19. 12. 2018, so nam popestrili številni udeleženci, ki so se odzvali našemu povabilu na podelitev potrdil. Dogodek smo zaključili z otvoritvijo razstave fotografij.

Nehote si premalokrat vzamemo čas za družino, sosede, prijatelje, sodelavce… Naglica vsakdana nam dragocene trenutke za naše najbližje velikokrat postavi v ozadje. V novem letu vam želimo veliko priložnosti za druženje. Ne pozabite na smeh, objeme in poljube. Tudi ti so brezplačni, a neprecenljivi.

Brezplačne programe v sklopu omenjenega projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Zapisala:

Sonja Hribar, organizatorica izobraževanja odraslih

OE Ljudska univerza Kočevje

Dobrodošli v Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje – SONČNA HIŠA Kočevje

Na Ljudski univerzi Kočevje deluje Večnamenski romski center Sončna hiša, kjer za romsko skupnost organiziramo različne delavnice. Na razpisu za izbor operacij Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je LU Kočevje namreč bila uspešna v pridobitvi ESS sredstev za vzpostavitev in delovanje Večnamenskega romskega centra (VNRC) v obdobju od oktobra 2017 do septembra 2021, ko se bo projekt zaključil. Continue reading “Dobrodošli v Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje – SONČNA HIŠA Kočevje”

Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš

Pred kratkim mi je v roke prišel zelo dober prispevek o pomenu učenja tujih jezikov, ki je bil objavljen v časopisu Mladina (št. 35 / 31. 8. 2018). Predvsem mi je bil zanimiv, ker se navezuje na moje delovno področje kot tudi na moj poklic oz. pridobljeno izobrazbo.

V prispevku se avtorica sprašuje katere tuje jezike se splača učiti, da boste zanimivi za delodajalce in kaj pomeni to znanje za zaposlene in kaj za podjetja. V teku besedila se navezuje na raziskavo iz leta 2016, ki jo je naročila jezikovna šola Mint, v sklopu katere so analizirali zaposlitvene oglase. Raziskava je pokazala, da vsak peti delodajalec v Sloveniji zahteva znanje vsaj dveh tujih jezikov, že več kot tretjina delodajalcev pa znanje vsaj treh tujih jezikov. In kaj menite, katere jezike so najbolj iskali delodajalci? Največ jih je iskalo kandidate z znanjem nemščine, sledilo je znanje angleščine in nato italijanščine. Zahteve po znanju drugih tujih jezikov, kot so španščina, hrvaščina, srbščina, ruščina, francoščina, so bile veliko manjše (le odstotek do dva odstotka oglasov).

Od jeseni 2016 naprej se po celotni Sloveniji izvajajo brezplačna izobraževanja za zaposlene v sklopu programa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki je namenjen prednostno starejšim od 45 let. V ta izobraževanja smo vključeni tudi na Ljudski univerzi Kočevje in smo v teku teh dveh let izvedli 20 petdeseturnih brezplačnih tečajev tujih jezikov za zaposlene. Pri nas je v prednosti povpraševanje po angleškem jeziku, nekaj je nemščine, raste pa tudi zanimanje za italijanščino in ruščino. Tako kot se pojavljajo spremembe na trgu dela, tako se spreminjajo tudi potrebe zaposlenih.

Continue reading “Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš”

Izkušnje Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze s svetovanjem in izobraževanjem obsojencev kazni zapora

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (v nadaljevanju: AZM-LU) je v zadnjem desetletju izvedel številne izobraževalne in svetovalne aktivnosti za obsojence kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor. V prostorih zapora so tako organizirali oddelek osnovnošolskega izobraževanja odraslih, dve skupini Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, tri skupine programa splošnega neformalnega izobraževanja Skok v svobodo umetnosti, študijski krožek na temo spoznavanja likovnih tehnik ipd. Aktivnosti so bile izvedene s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in velikokrat tudi Evropskega socialnega sklada. V letih 2009-2011 je potekal tudi projekt RES_ZA Resocializacija zapornikov: s postpenalno obravnavo na trg dela. Obsojence kazni zapora smo obiskali z grškimi umetniki v sklopu mednarodnega projekta Art Farers.

Continue reading “Izkušnje Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze s svetovanjem in izobraževanjem obsojencev kazni zapora”