list-2389219_1280

Brezplačna izobraževanja za brezposelne

Nenehni napredek v tehnologiji in programski opremi, poslovno sodelovanje s tujino ter porast turizma v našem okolju zahtevajo kompetence na področju znanja tujih jezikov in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako za delo kot za samostojno učenje in napredovanje. Z dvigom omenjenih kompetenc se iskalcem zaposlitve povečajo zaposljivost, mobilnost in osebnostni razvoj. S tem se poveča tudi njihovo aktivno delovanje v sodobni družbi in vključenost v vseživljenjsko učenje.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je februarja 2017 znašala 10,9 odstotkov, v istem mesecu v Kočevju 20,6 odstotkov (vir podatkov: ZRSZ). Visoke številke brezposelnosti v naši regiji so vplivale na odločitev, da so se na Ljudski univerzi Kočevje pridružili konzorciju z vodilnim partnerjem Cene Štupar – CILJ in na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili sredstva za izvedbo brezplačnih jezikovnih in računalniških programov ter programa priprav na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka. Ciljna skupina so bile brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so bile napotene na izobraževanja.

Udeleženci so razvili in dvignili splošne jezikovne kompetence in kompetence IK tehnologije, ki jih bodo potrebovali na delovnih mestih zaradi potreb na trgu dela. Glede na raziskavo EU iz leta 2012 več kot polovica zaposlenih v Evropi uporablja tuji jezik na delovnem mestu oz. imajo zaradi znanja tujega jezika boljšo zaposlitev (Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-679_sl.htm).

V obdobju od aprila do oktobra 2017 so na Ljudski univerzi Kočevje izvedli deset programov: osvežitveni tečaj angleščine na ravni A2, tečaj angleščine na ravni B1, dva tečaj nemščine na ravni A1 in en tečaj na ravni A2, dva osnovna tečaja Excel, osnovni tečaj Word, javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle in priprave na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

http://www.lu-kocevje.si/brezplacna-izobrazevanja-za-brezposelne/

 

Delite vsebino:
list-2389219_1280

Mednarodna konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih

Na dvodnevni 3. mednarodni konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih (http://pro.acs.si/gm2017) v Skopju je sodelovala tudi  6-članska slovenska delegacija, med njimi tudi predstavnici ZLUS, direktorici Ljudske univerze Ajdovščina in Ljudske univerze Ptuj.

Konferenca je bila namenjena pregledu aktualnega stanja v izobraževanju odraslih v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, v Makedoniji, na Kosovem, v Sloveniji in Srbiji. O tem, kaj je novega na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji sta predstavila predstavnika Andragoškega centra Slovenije mag. Zvonka Pangerc Pahernik in mag. Peter Beltram.

V drugem dnevu so se zvrstile različne tematske delavnice, kjer so si prisotni izmenjali izkušnje, mnenja, ideje ter dobre prakse, ki jim bodo koristili pri njihovem nadaljnjem delu. Sledilo je neformalno druženje in priložnost za navezovanje stikov z drugimi organizaciji.

Delite vsebino:
list-2389219_1280

ROŽNATE PLETENINE V KOČEVJU

Že tretje leto poteka v Rožnatem oktobru, mesecu osveščanja o raku dojk, ovijanje dreves z rožnatimi pleteninami v vseslovenski akciji Rožnate pletenine, ki mimoidoče opozarja na pomen osveščanja o raku dojk. Z osveščanjem o pomembnosti samopregledovanja, preventivnih presejalnih programov in zdravega načina življenja želimo zmanjšati število umrljivosti za rakom dojk. Letos so v akcijo vključili številne članice Europe Donne, organizacije, društva ter ustvarjalne posameznike v več kot 60 občinah.

V občini Kočevje so se projektu odzvali na Ljudski univerzi Kočevje. K sodelovanju so povabili društva in posameznike ter v septembru pripravili tri ustvarjalne delavnice, kjer so se ob nizanju niti družili, izmenjevali izkušnje, znanja, veščine. Rezultat srečanj je veliko različnih rožnatih kosov pletenin, ki so jih v petek, 29. 9. 2017, povezali v celoto. Vrbo v neposredni bližini Tržnice Kočevje so odeli v rožnate odtenke in jo mimoidočim postavili na ogled in v opomnik.

Continue reading “ROŽNATE PLETENINE V KOČEVJU”

Delite vsebino:
list-2389219_1280

Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe

Vabilo_AK_EPUO

Delite vsebino:
list-2389219_1280

Učinkovita in brezplačna računalniška usposabljanja

Ali ste vedeli, da je raziskava spretnosti odraslih PIAAC 2016 (Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), ki je potekala pod okriljem OECD, pokazala, da v Sloveniji le okrog 3,7 % odraslih dosega najvišjo, t.j. 3. raven pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih. 49,2 % vključenih je doseglo rezultate na 1. ravni ali pod njo. Okrog 18,4 % vključenih odraslih nima predhodnih izkušenj z računalniki, oziroma nima osnovnih računalniških znanj. Pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne razlike pri uspešnosti glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje. (Vir: Raziskava spretnosti odraslih PIAAC v Sloveniji 2016)

Continue reading “Učinkovita in brezplačna računalniška usposabljanja”

Delite vsebino: