azm

Srečanje projektnih partnerjev v Vicenzi, Italija

V okviru projekta MMM- Model Migrantskega Mentorsva so se predstavniki Andragoškega zavoda Maribor-Ljudska Univerza udeležili drugega projektnega sestanka in trainning aktivnosti za migrante mentorje.

Namen srečanja je bila izmenjava znanja in izkušen s področja poučevanja migrantov iz vidika migrantskih mentorjev. Na srečanju so primerjali učinke usposabljanja na migrante mentorje, razpravljali o odprtih vprašanjih, pripravili mentorje na izvedbo pilota MMM ter vodeno refleksijo ter vzpostaviti dobre osebne stike z migrantskimi mentorji med seboj ter osebjem.

Usposabljanje migrantov mentorjev se bo v mesecu juniju končalo, septembra pa nadaljujejo s pilotnim programom usposabljanja migrantov in preizkusom znanja in veščin v delovnem okolju.

Več o projektu na spletni strani: http://www.mmm-migrants.eu/

 

azm

Uspešno v nove poklicne izzive

Maj je mesec ljubezni, pomladi in tudi novih začetkov. Na Ljudski univerzi Kočevje pa v oziru na slednje ravno nasprotno. Je mesec v znamenju uspešnih zaključkov jezikovnih in računalniških tečajev, ki so potekali znotraj projekta Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2018.

Marca so pričeli z izvedbo dveh tečajev angleškega jezika  (angleščina na ravni A1 in angleščina na ravni A2) in s tečajem nemščine na ravni A1. Aprila so dodali še tečaj Excela na osnovni ravni in začetni tečaj računalništva Računalniška pismenost za odrasle. S pričetkom tekočega meseca so štiri programe uspešno zaključili. V torek, 22. maja 2018, so udeležence znova povabili v njihove prostore in jim predali potrdila o doseženem znanju in jih povabili v ostale programe, ki se odvijajo znotraj različnih projektov na LU Kočevje.

Z novo pridobljenim znanjem so udeleženci izboljšali svoje spretnosti in povečali svojo storilnost. Upamo, da bodo tako uspešneje zakorakali v nove poklicne izzive.

Omenjen programi so za udeležence brezplačni, saj jih financira MIZŠ.

 

azm

Družabno srečanje strokovnih delavcev Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS)

Konec tedna je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v Beli krajini gostili družabno srečanje strokovnih delavcev Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Preko 80 strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih je v Beli krajini preživelo zanimiv dan, druženje pa je bila tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks v našem delovanju.

Predstavniki slovenskih ljudskih univerz so se že v jutranjih urah zbrali v Črnomlju, kjer so po kratki dobrodošlici takoj odšli na pot. Ta jih je najprej vodila na Radovico v občini Metlika, kjer so obiskali šoli Brihtna glava in Bistra buča. V šolskih klopeh sta jih pričakala tovarišica učiteljica Tatjana in tovariš učitelj Andrej, s katerima so obnovili poznavanje Bele krajine in njenih posebnosti. Pouku je sledilo kosilo in obisk reke Kolpe v Podzemlju, nato pa obisk Šokčevega dvora v Žuničih. Tam sta Tončka in Boris predstavila način življenja Uskokov v dvoru in pridelavo lanenega platna od semena do gvanta. Po povratku nazaj v Kulturni dom je sledila še delavnica belokranjskih ljudskih plesov, pri kateri so pomagali tamburaši Folklorne skupine Dragatuš.

Na ZIK Črnomelj so veseli, da so imeli možnost pripraviti letošnje družabno druženje strokovnih delavcev ZLUS, s katerim so hoteli  kolegom iz celotne Slovenije na nekoliko drugačen in predvsem zanimiv način predstaviti njihove kraje.

Galerijo slik si lahko ogledate na povezavi:

Srečanje strokovnih delavcev Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS)

 

azm

Ich verstehe nur Bahnhof / It’s all Greek to me

Slovenski ekvivalent zgornji frazi bi bil »to je zame španska vas«, kar pomeni, da nam je nekaj neznano. Udeleženci jezikovnih tečajev na Ljudski univerzi Kočevje, se fraze ne bodo mogli posluževati, saj od februarja 2018 obiskujejo tečaje angleškega in nemškega jezika. S tečajem italijanščine, ki so ga pričeli januarja 2018 na Ljudski univerzi Kočevje, je v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019 šest jezikovnih tečajev. Februarja so tako pričeli z dvema tečajema angleščine tretje stopnje, z začetnim tečajem angleščine, z začetnim tečajem nemščine in zaključili z vpisom v tečaj nemščine druge stopnje.

Da pa ne bodo hvalili dneva pred nočjo*, vas konec maja 2018 obvestimo, kako uspešni so bili.

*Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben / Don’t count your chicks before they hatch

 

Vsi zgoraj omenjeni programi so namenjeni zaposlenim in so za udeležence v celoti brezplačni, saj jih financirata MIZŠ in Evropski socialni sklad.

http://www.lu-kocevje.si/ich-verstehe-nur-bahnhof-its-all-greek-to-me/

azm

Dobrodošli v VGC Skupaj

Večgeneracijski center SKUPAJ, predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih. Vodilni partner projekta je Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Večgeneracijski center v okviru Ljudske univerze Kočevje poteka na več lokacijah, in sicer v občini Sodražica, Kostel in Kočevje. Naštete občine so sofinancerji projekta.

V mesecu februarju 2018 vabijo na tečaj slovenščine za tujce, tečaj ruščine za začetnike, učne urice za osnovnošolce, otroke in starše pa toplo vabijo na ustvarjalnice v času počitnic, kjer bodo ustvarjali z različnimi materiali in spoznavali ogrožene vrste ptic na Kočevskem.

Continue reading “Dobrodošli v VGC Skupaj”