Vabilo podjetjem!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.
Skupna vrednost povabila je 10 milijonov EUR.

Posamezno podjetje lahko pridobi za pripravo strategije upravljanja starejših zaposlenih povrnjenih do 3.000 EUR stroškov, za udeležbo zaposlenih v motivacijskih programih in usposabljanjih pa kar 1.800 EUR na zaposlenega.

Ljudske univerze po vsej Sloveniji podjetjem nudimo podporo pri pripravi prijave, kasneje vodenju projekta in pripravi strategije ter izvedbi usposabljanj. Hkrati pa povemo, da dobi podjetje refundirana sredstva v višini 100%. (z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek).

Dostopnost

Share This