Delavska ali ljudska?

Delavska ali ljudska?

Leto 2019 je za veliko ljudskih univerz pomembno leto, saj jih veliko praznuje 60 let obstoja. In prav obdobje od 1959 do 1969 je za ljudske univerze burno. Tiste, ki so obstajale že prej so se preimenovale v delavske univerze, tiste novoustanovljene pa svojo pot...
100. obletnica Ljudske univerze Celje

100. obletnica Ljudske univerze Celje

Nezadržno se bliža datum 19. 9. 2021 in s tem dan, ko bomo na Ljudski univerzi Celje praznovali 100. obletnico našega delovanja. Na obletnico, ob kateri se zaposleni na LU Celje zamislimo in razveselimo, smo ponosni, hkrati pa se ob tem zavedamo, da smo samo delček...
Iz zgodovine o skrbi za znanje odraslih v primorsko-notranjski regiji

Iz zgodovine o skrbi za znanje odraslih v primorsko-notranjski regiji

Danes je o vseživljenjskem učenju govora že na vsakem koraku in vsakem področju. Postalo je neobhodna nuja in ne le več možnost ali pravica. Zato se včasih zdi, da gre za popolnoma nov koncept, pa še zdaleč ni tako. Vseživljenjsko učenje obstaja že od nekdaj, četudi...
PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih

PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih

Pod okriljem Ljudske univerze Radovljica za najranljivejšo populacijo – otroke in mlade – skrbita program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) in Mladinski dnevni center KamRa. PUM-O Radovljica je že enaindvajseto leto drugi dom za mlade, ki se še...