VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA N`š PLAC – zgodba uspeha in nasmeha

Leto 2017 je javnemu zavodu Cene Štupar – CILJ prineslo novo zgodbo, ki se je zgodila z začetkom delovanja projekta Večgeneracijski center Ljubljana N`š PLAC. Zgodbo, ki je bila s svojo izvedbo usmerjena v socialno delovanje in preprečevanje socialnega izključevanja vseh ljudi in generacij ter je temeljila na smernicah izobraževanja, socialnega vključevanja, druženja ter svetovanja. Takšen je izgledal njen začetek. Sledilo pa je pestro nadaljevanje, ki se je v petih letih realizacije projekta razvilo v mnogo več kot le projekt združevanja in vključevanja vseh generacij ter mnogo več kot le projekt svetovanja, druženja in izobraževanja. Zgodila se je zgodba uspeha, ki je na obraze vseh vključenih udeležencev in izvajalcev prinesla nasmeh. Nasmeh življenja, radosti in zadovoljstva. Ljudje so s projektom živeli, ga soustvarjali in nadgrajevali, njegove vsebine ter dogodke pa vsakodnevno obiskovali. S svojim proaktivnim vključevanjem so skupaj z zaposlenimi gradili celostni mozaik inovativnih, interaktivnih, strokovnih in uporabnih vsebin ter načinov izvedbe za zadovoljevanje različnih potreb in interesov. Vsebine, ki so pokrivale vse segmente človekovega delovanja – fizičnega, umskega, čustvenega, socialnega in duhovnega, so ljudem omogočile, da so sebe ne le nadgradili z znanjem, ampak se opolnomočili tudi osebno, socialno, duhovno. Naučili so se rokovati s svojim notranjim orodjem moči, realizirali svoje kreativne potenciale, se psihofizično in duhovno prebudili. V množici vsakodnevnih obiskovalcev in izvajalcev se je kreirala mreža ljudi, ki je med seboj spletla posebne vezi, delili so svoje modrosti, znanje in veščine, se medsebojno veselili in sodelovanje drug drugemu ponudili. Večgeneracijski center Ljubljana N`š PLAC je zgradil most, ki ga družba danes nujno potrebuje, saj povezuje lokalno in nacionalno, formalno in neformalno, organizacije in posameznike, izvajalce in poslušalce, teorijo in prakso, znanje in modrost, preoblikuje skrbi v moči, razume različne miselne strani, združuje in spodbuja ljudi, prebuja notranje moči, se skupaj z udeleženci in zaposlenimi gradi in dela v dobro ljudi.

Kitajski modrec Konfucij je v množici svojih modrosti  zapisal tudi naslednje tri, s katerimi lahko na kratko povzamemo namero, poslanstvo in pomen delovanja večgeneracijskih centrov. S prvo modrostjo, ki pravi: »Zavedaj se, da ne glede na to, kam greš, si že tam«, lahko orišemo pomembno namero in doprinos delovanja Večgeneracijskega centra Ljubljana N`š PLAC. Poleg vseh prej omenjenih področij delovanja lahko strnemo, da vsebine programa niso bile namenjene le krepitvi in širitvi znanja, nasvetov in informacij, ampak predvsem opolnomočenju in prepoznavanju človekovih notranjih moči, potencialov in vrlin. Ljudi projekt ni le začasno hranil, ampak jih (na)učil uporabljati lastna orodja za aktivacijo, preko katerih lahko dosežejo stanje osebnega zadovoljstva in samouresničenja. Z drugo modrostjo, ki veleva: »Kamorkoli greš, pojdi z vsem srcem«, lahko opredelimo poslanstvo delovanja zaposlenih na projektu, ki so srčno in predano prispevali pri organizaciji in možnostih izvedbe vseh vsebin. Delovali so ne samo iz svojega znanja, ampak iz potreb ljudi in iskali za realizacijo slednjih raznovrstne poti. S tretjo modrostjo, ki se glasi: »Eno veselje prežene sto skrbi«, pa lahko ovrednotimo, kako pomembni so takšni projekti kot Večgeneracijski center Ljubljana N`š PLAC za vse ljudi. Za njihove življenjske poti, osebne moči, za vse tisto, kar v njih tli in čaka, da se zgodi. In zgodilo se je. Nastala je zgodba skupnega uspeha in srčnega nasmeha ljudi. Takšne zgodbe potrebujejo nadaljevanje. Čim prej. »Življenje teče kot reka, brez postanka, dan in noč«, bi pojasnil Konfucij, mi pa lahko dodamo, da smo ljudje del te življenjske reke, ki nas po strugi nese naprej.

Nina Živković, Cene Štupar – CILJ

 

Dostopnost

Share This