100 let ljudskih univerz na slovenskem

100 let ljudskih univerz na slovenskem

Ljudske univerze so izobraževalna središča, ki letno izobrazijo preko 100.000 udeležencev in odraslim omogočajo, da pridobijo tako formalna, kot tudi neformalna znanja. V letošnjem letu Ljudska univerza Celje in Andragoški zavod Maribor – ljudska univerza...
Vabilo podjetjem

Vabilo podjetjem

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito...