100 let ljudskih univerz na slovenskem

Ljudske univerze so izobraževalna središča, ki letno izobrazijo preko 100.000 udeležencev in odraslim omogočajo, da pridobijo tako formalna, kot tudi neformalna znanja. V letošnjem letu Ljudska univerza Celje in Andragoški zavod Maribor – ljudska univerza praznujeta 100 let delovanja. Prav zato je Zveza ljudskih univerz Slovenije v sodelovanju z ostalimi članicami zveze pripravila vrsto dogodkov, ki govorijo o pomenu in načinu izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Pomen tovrstnih organizacij so sogovorniki izpostavili tudi na novinarski konferenci, ki je potekala v sredo 29. septembra v Ljubljani.

 

 

 

Predsednik Zveze ljudskih univerz Slovenije, mag. Bojan Hajdinjak je uvodoma izpostavil, da zveza združuje 22 ljudskih univerz in da gre za sodobna andragoška, svetovalno izobraževalna središča ter ene izmed najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih. ‘’V naše programe letno vključimo okoli 100.000 udeležencev, večino iz ranljivih ciljnih skupin, kot so  brezposelni, osipniki, starejši, nižje izobraženi ter drugi. Naša država bo obstala, napredovala in se razvijala le, če bo vlagala v vseživljenjsko učenje vseh prebivalcev, še posebej ranljivih skupin.’’ Hajdinjak je še dodal, da poslanstvo ljudskih univerz vidi tudi v tem, da s svojimi programi v lokalnem okolju omogočijo dostop do kvalitetnega izobraževanja in svetovanja.

 

Cilj Ljudske univerze Celje je vedno bil in bo predstaviti znanost, kulturo, umetnost ter nova znanja najširši množici ljudi, ne glede na njihov premoženjski ali statusni položaj, pa je v nadaljevanju izpostavila njena direktorica Ines Stilin. ‘’Danes še vedno velik del svojega delovanja posvečamo dejavnostim javne službe, prav tako izvajamo različne srednješolske programe in neformalna izobraževanja. V vseh teh letih smo se močno vključili v delovanje lokalne skupnosti in se odzivali na različne potrebe okolja, zato vedno več časa in pozornosti usmerjamo delu z ranljivimi ciljnimi skupinami, s čimer vstopamo v življenjske situacije lokalnega prebivalstva, v katerih so z vidika vključenosti v družbeno življenje le ti šibki in prikrajšani.’’

 

V Andragoškem zavodu Maribor – ljudski univerzi pravijo, da se je ustanova sprva posvečala izobraževanju mariborskih delavcev, skozi desetletja pa je širila svojo ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja, ki je v zadnjem obdobju dobilo tudi mednarodne razsežnosti, hkrati pa ostala zvesta svojemu temeljnemu poslanstvu, širjenju znanja med vsemi sloji prebivalstva. Direktorica Irena Urankar je nadaljevala: ‘’skozi 100-letno zgodovino naše izobraževalne ustanove so se povezovale in za vedno prepletle brezštevilne usode prebivalcev našega mesta, o čemer govori tudi podatek, da je prag naše ustanove do danes prestopilo skoraj 950.000 udeležencev izobraževanja.’’

 

 

Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije je dodala, da je vprašanje, kako bi se andragoški center razvijal brez partnerstva Zveze ljudskih univerz v Sloveniji. Spomnila je, da v ponedeljek mineva 30 let od ustanovitve centra in pri ustanovitvi je bila, kot pravi, prav zveza odločilna partnerica pri postavljanju sistema izobraževanja odraslih. ‘’Ustanovitelji andragoškega centra so tako prepoznali njihovo prosvetno vlogo in pomen, saj so prav ljudske univerze v preteklosti ohranjale razsvetljensko podobo iz časov njihove ustanovitve, saj so bile ves čas zagovornice dejstva, da izobrazba mora biti in ostati vrednota.’’

Zbrane je ob koncu nagovoril še državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec, ki je tudi v imenu ministrice čestital obema ljudskima univerzama in dodal, da je to ‘’praznik vseh ljudskih univerz v Sloveniji, ki v tem času opravljajo veliko delo na področju izobraževanja in s tem povezanih področij.’’ Obenem je izpostavil pomen vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih, ki ga ministrstvo obravnava kot del izobraževalnega sistema.

 

Dostopnost

Share This