Sto.let.je znanja

Sto.let.je znanja

Na Zvezi ljudskih univerz Slovenije smo pripravili monografijo, ki jo posvečamo
100-letnici nastanka prvih ljudskih univerz na Slovenskem. Z njo želimo strokovno
in drugo javnosti seznaniti z velikim razvojnim korakom, ki smo ga ljudske univerze
naredile v tem stoletju. Prehodili smo dolgo pot od ljubiteljske organizacije prvih
predavanj do današnjega razcveta v sodobna andragoška izobraževalna središča, ki
so s svojo povezanostjo in predvsem z nenehnim odzivanjem na učne, izobraževalne
in razvojne potrebe lokalnega okolja bistveni gradnik sodobne družbe in družbe
prihodnosti.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dostopnost

Share This