Zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije

Zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije

V letu, ko večina slovenskih ljudskih univerz praznuje 60 let, se je Zveza ljudskih univerz Slovenije
odločila izdati zbornik, s katerim bi radi spodbudili kritičen razmislek o pomenu izobraževanja
odraslih na ljudskih univerzah v lokalnem in širšem slovenskem prostoru. Ne glede na politični
sistem in večjo ali manjšo naklonjenost lokalne in državne oblasti je temeljno poslanstvo ljudskih
univerz skozi čas ostalo nespremenjeno. To je: posamezniku in skupnosti omogočati kakovosten
dostop do učenja in izobraževanja. Novo vprašanje se postavi ob spreminjajočem se svetu, v
katerem ne moremo na potrebe ljudi odgovarjati s praksami in z načini mišljenja iz preteklosti.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dostopnost

Share This