list-2389219_1280

Brezplačna izobraževanja za brezposelne

Nenehni napredek v tehnologiji in programski opremi, poslovno sodelovanje s tujino ter porast turizma v našem okolju zahtevajo kompetence na področju znanja tujih jezikov in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako za delo kot za samostojno učenje in napredovanje. Z dvigom omenjenih kompetenc se iskalcem zaposlitve povečajo zaposljivost, mobilnost in osebnostni razvoj. S tem se poveča tudi njihovo aktivno delovanje v sodobni družbi in vključenost v vseživljenjsko učenje.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je februarja 2017 znašala 10,9 odstotkov, v istem mesecu v Kočevju 20,6 odstotkov (vir podatkov: ZRSZ). Visoke številke brezposelnosti v naši regiji so vplivale na odločitev, da so se na Ljudski univerzi Kočevje pridružili konzorciju z vodilnim partnerjem Cene Štupar – CILJ in na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili sredstva za izvedbo brezplačnih jezikovnih in računalniških programov ter programa priprav na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka. Ciljna skupina so bile brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so bile napotene na izobraževanja.

Udeleženci so razvili in dvignili splošne jezikovne kompetence in kompetence IK tehnologije, ki jih bodo potrebovali na delovnih mestih zaradi potreb na trgu dela. Glede na raziskavo EU iz leta 2012 več kot polovica zaposlenih v Evropi uporablja tuji jezik na delovnem mestu oz. imajo zaradi znanja tujega jezika boljšo zaposlitev (Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-679_sl.htm).

V obdobju od aprila do oktobra 2017 so na Ljudski univerzi Kočevje izvedli deset programov: osvežitveni tečaj angleščine na ravni A2, tečaj angleščine na ravni B1, dva tečaj nemščine na ravni A1 in en tečaj na ravni A2, dva osnovna tečaja Excel, osnovni tečaj Word, javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle in priprave na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

http://www.lu-kocevje.si/brezplacna-izobrazevanja-za-brezposelne/

 

Delite vsebino:
list-2389219_1280

Podpis pogodbe za izvajanje novih programov – Socialna aktivacija

Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Celje, Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Tržič so 30. 8. 2017 slavnostno podpisale pogodbo z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak za izvajanje novih programov Socialne aktivacije. Gre za povsem nov pristop obravnave najranljivejših skupin prebivalstva.

Vse štiri ljudske univerze so bile namreč uspešne na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri projektu » Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« ter projektu »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«. Socialna aktivacija, ki bo od leta 2017 do leta 20200 sofinancirana s strani naše države in Evropskega socialnega sklada, vsebuje vzpostavitev celovitega odela socialne aktivacije ter razvoj kakovostnih in dostopnih programov.

Za obdobje do konca leta 2018 je ministrstvo prek 3 javnih razpisov izbralo 33 izvajalcev dolgih in kratkih programov socialne aktivacije. Do konca projekta bo za programe namenjenih več kot 30 milijonov evrov.

ljudska univerza

 

Čestitamo!

Delite vsebino:
list-2389219_1280

Zaključek študijskega leta Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje

V mesecu maju so se članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje, ki delujejo pod okriljem Ljudske univerze Kočevje, predstavili širši kočevski javnosti s predstavitvijo delovanja kreativnih študijskih krožkov ter slovesno zaključili študijsko leto 2016/2017. 

V prijetnem ambientu Grajske kavarne v središču Kočevja jih je skozi celotno iztekajoče študijsko leto, s predstavitvijo popeljala koordinatorica Univerze za tretje življenjsko obdobje gospa Majda Valda, mentorji posameznih študijskih krožkov pa so predstavili svoja dela.

Udeleženci so bili navdušeni nad študijskimi krožki. Tako so se lahko začeli učiti ali poglobili znanje nemškega in španskega jezika, se učili  računalniških veščin, ročnih spretnosti, obiskali krožek zdravilnih rastlin s terenskimi vajami, domoznansko-popotniški krožek in krožek digitalne fotografije. Prav omenjeni krožek je izdelal foto album Univerze za to študijsko leto, ki v sliki prikazuje aktivnosti v univerzi in je na ogled vsem občanom na spletni strani Ljudsk iverze Kočevje. Utrinke prireditve in Foto album si lahko ogledate TUKAJ.

Pester kulturni program so popestrile in pripravile mentorice jezikovnega izobraževanja, nemški jezik pod vodstvom Dragice Gornik in španski jezik pod vodstvom Griselde Cardozo Kočar.

Koordinatorica Majda Valda, je ob zaključku študijskega leta čestitala vsem sodelujočim, se zahvalila za posluh in podporo financerju Občini Kočevje ter obljubila, da bo tudi v prihodnje delovanje univerze vključevalo študijske krožke, za katere občani izražajo potrebo in željo po realizaciji. Povabila je stare in morebitne nove člane, da se jim pridružijo tudi v jeseni.

 

32154

Delite vsebino:
list-2389219_1280

Večgeneracijski center Ljubljana – N’šPlac

Januarja 2017 je na Javnem zavodu Cene Štupar – Centru za izobraževanje Ljubljana zaživel Večgeneracijski center Ljubljana – N’šPlac. Dogajanje je posnela tudi ekipa RTV Slovenija in dejavnosti predstavila v oddaji U3nek.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/u3nek/174470482

 

Delite vsebino:
list-2389219_1280

Podelitev potrdil udeležencem programa Tuji jezik za potrebe dela na Ljudski univerzi Kočevje

J. W. Goethe je nekoč dejal: »Kar vedno delaš, delaj pametno in misli na konec.« Ne vedoč, da sledijo tej misli, so se na projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 – 2019 od pričetka projekta trudili delati dobro, se prilagajali udeležencem in jih pripeljali do skupnega cilja – do zaključka programa.

Zaradi velikega števila vpisanih v programe jezikovnih izobraževanj  se odločili, da pripravimo skupno podelitev potrdil za vse udeležence v projektu, ki so obiskovali tečaje tujih jezikov. Izvedli so štiri tečaje angleškega jezika in en tečaj nemškega jezika. Udeležencem dogodka so na kratko predstavili dosežke v projektu in načrtovane izvedbe. Nekaj vtisov o sodelovanju in izvedbi programa je vsem prisotnim podala dolgoletna predavateljica za angleški jezik. Ob koncu srečanja so udeležencem podelili potrdila in drobno pozornost, ki jih bo spominjala na trenutke preživete na tečaju

Kitajski pregovor pravi, da nam znanje tujega jezika odpre novo okno, skozi katerega lahko gledamo v svet. Vsem udeležencem želimo čim več na široko odprtih oken.

 

Podelitev potrdil_tuji jezik 8.5

http://www.lu-kocevje.si/podelitev-potrdil-udelezencem-programa-tuji-jezik-za-potrebe-dela/

 

Delite vsebino: