Ljudske univerze smo sodobna andragoška izobraževalna središča, ki predvsem ranljivim skupinam omogočajo izobraževanje in izboljšanje kvalitete življenja.

ZLUS na nacionalni ravni predstavlja in zastopa interese ter položaj članic ter je tako eden ključnih strokovnih partnerjev za področje razvoja in izvajanja strategije vseživljenjskega učenja ter izobraževanja odraslih.

Zakaj so ljudske univerze prava izbira za vas?

Članice Zveze ljudskih univerz Slovenije prihajajo iz celotne Slovenije. Ljudske univerze so na tržišču prisotne že več kot 60 let in so ves čas delovanja specializirane za izobraževanje odraslih.

Število udeležencev na leto

Število ur izobraževanj

ZLUS je prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje 22 slovenskih ljudskih univerz. Slednje so ene najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih, razporejene pa so na celotnem področju Republike Slovenije.

Učenje je odkrivanje,
da je nekaj mogoče.

Fritz Perls

Zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije

Zadnje objave

100 let ljudskih univerz na slovenskem

100 let ljudskih univerz na slovenskem

Ljudske univerze so izobraževalna središča, ki letno izobrazijo preko 100.000 udeležencev in odraslim omogočajo, da pridobijo tako formalna, kot tudi neformalna znanja. V letošnjem letu Ljudska univerza Celje in Andragoški zavod Maribor - ljudska univerza praznujeta...