Svoje delo opravljam kvalitetno in zakonito; usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih

Cilji aktivnosti in pristopi za njihovo doseganje

Cilji aktivnosti so:

  • Izboljšati usposobljenost strokovnih delavcev, vodij izobraževanja in direktorjev na področju izobraževanju odraslih za zagotavljanje zakonitosti in nadzor kakovosti.
  • Uzavestiti strokovne delavce, vodje izobraževanja in direktorje na področju izobraževanju odraslih o pomenu spremljanja in nadzora kakovosti na vseh področjih.
  • Informirati strokovne članice o primerih dobrih praks in stanju na področju zagotavljanja zakonitosti na različnih področjih IO v Sloveniji.
  • Mreženje strokovnih delavcev, vodij izobraževanja in direktorjev na področju IO

Opis vsebine

  •  Spremljanje zakonitosti vodenja dokumentacije, financ in postopkov na področju srednješolskega in osnovnošolskega izobraževanja odraslih, najpogostejše kršitve s tega področja, primeri dobrih praks
  • Spremljanje zakonitosti vodenja dokumentacije, financ in postopkov na področju izvajanja javno financiranih programov: najpogostejše kršitve s tega področja, primeri dobrih praks.
  • Spremljanje in nadzor zakonitosti na področju izvajanja Evropskih projektov: najpogostejše kršitve s tega področja, javno naročanje, DDV, primeri dobrih praks.
  • Delovno pravna zakonodaja ter pravna varnost zaposlenih in udeležencev izobraževanja
  • Promocija zdravja na delovnem mestu.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This