Svetovanje za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje je namenjeno odraslim, ki se ne želijo učiti na tradicionalen način ali pa jim klasičen način učenja ni dostopen zaradi različnih razlogov. Učenje je BREZPLAČNO in poteka samostojno ter individualno. V središču lahko pridobivate povsem novo znanje ali utrjujete in nadgrajujete že obstoječe.

Karierni center za mlade – karierni plac

Je projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, namenjen mladim med 6. in 19. letom starosti. Slednjim nudimo konkretno in strokovno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve.

Mladim nudimo:

 • individualno informiranje in svetovanje s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju,
 • spoznavanje različnih poklicev,
 • obiske različnih podjetij,
 • druženje (na kariernih kvizih, ki bodo potekali na lokalni in nacionalni ravni, z ambasadorji (znanimi osebami) poklicev, na kariernih sejmih …),
 • uporabo interaktivnega portala z virtualnim asistentom, očali za virtualno resničnost, ki omogočajo izkustvene trenutke pri spoznavanju poklicev,
 • preizkus opravljanja dela v izbranem poklicu itd.

Organizirana bodo predavanja in delavnice za starše šoloobveznih otrok, kjer bodo dobili konkretne informacije in znanja za pomoč svojemu otroku na področju karierne orientacije.

S projektom želimo prispevati k čim učinkovitejšemu mreženju deležnikov na področju trga dela in strokovnih delavcev šol na vseh ravneh izobraževalnega sistema ter k osveščanju splošne javnosti o izzivih, ki čakajo mlade na njihovi karierni poti.

INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN VSE DRUGE AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA ZA MLADE SO ZA UDELŽENCE BREZPLAČNE!

Učinki organiziranega samostojnega učenja?

Kažejo se v:

 • bogatenju ponudbe izobraževanja in povezovanju z drugimi oblikami;
 • zagotavljanju strokovne pomoči – motiviranju in spodbujanju k učenju;
 • spodbujanju dviga kulture učenja;
 • spodbujanju vseživljenjskega učenja;
 • učenju obvladovanja temeljnih spretnosti;
 • zmanjševanju socialne diferenciacije pri dostopnosti do znanja;
 • prenašanju samostojnosti udeležencev pri učenju v druge oblike izobraževanja;
 • odgovornosti udeležencev za lastno učenje;
 • vključevanju udeležencev v druge organizirane oblike izobraževanja.

Dostopnost

Share This