Strokovno usposabljanje organizatorjev IO in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle

Cilji aktivnosti in pristopi za njihovo doseganje

,Cilj naloge je priprava strokovnega usposabljanja organizatorjev na področju IO in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle iz področja o pripravi in izvedbi spletnih usposabljanj ali izobraževanj. S pojavo pandemije COVID 19 smo se soočili z novo realnostjo. Predavanja smo selili na splet in odpovedovali v živo. Ljudske univerze smo v prvem koraku morale poskrbeti, da imamo na voljo dovolj sodobne informacijske komunikacijske opreme, da smo priskrbeli  Zoom in Teams licence, ter da smo poskrbeli za kakovostno optično opremo. Podobni problemi so se nam pojavljali tudi na strani slušateljev, niso imeli sodobne informacijske komunikacijske opreme, optične povezave in potrebnih znanj, da se sploh povežejo na spletno usposabljanje ali predavanje. Sama priprava in izvedba predavanj pa je ostala kot da bi predavanja izvajali v živo. Učinkovita spletna izobraževanja v živo pa so vedno mešanica poznavanje sodobne tehnologije (uporaba pametnih tabel, sodobnih orodij, ki so nam trenutno na voljo) in sodobnih pristopov k spletnemu poučevanju z elementi obrnjenega izobraževanja, ki morajo ponuditi drugačno izkušnjo, ki jo pridobijo slušatelji v živo v predavalnicah.

Program:

  • MODUL 1: spoznavanje tehnologije za aktivno poučevanje na daljavo – uporaba pametnih tabel od prižiganja, do nastavitev, nastavitev kamere, zvočnikov in podobno, za najboljšo možno uporabniško izkušnjo.
  • MODUL 2: spoznavanje spletnih orodij, ki omogočajo učinkovito spletno poučevanje (Spletne plaftorme ZOOM, MS Teams, ter ostala orodja, ki pomagajo pri izobraževanju: Miro, Mural, Mentimeter, Googlova orodja, Kahoot, ipd.…), ter uporaba spletnih učilnic, kot podporni sistem pri izobraževanju.
  • MODUL 3: Načrtovanje spletnega predavanja in priprava spletnih gradiv.
  • MODUL 4: Praktična simulacija priprave spletnega izobraževanja.

Opis vsebine

Strokovno usposabljanje bo na enem mestu ponudilo pregled metod učinkovitega spletnega poučevanja, predstavilo platforme za izvedbo ter ostala orodja, s katerim bodo lahko izobraževalci neformalnih programov pripravljali učinkovita spletna usposabljanja. Spletno okolja ima svoje specifične zahteve, udeleženci postanejo hitreje utrujeni, zato je način izvajanja izobraževanj, kjer predavatelj predaja znanja »ex cathedra« manj učinkovito. Primerno je potrebno pripraviti gradiva, katera se uporablja tako za sinhroni, kakor tudi asinhroni del in je potrebno za spletno poučevanje upoštevati druge standarde, kot za poučevanje v živo. Poleg tega je sestavni del spletnega poučevanja tudi asinhrono delo, katero je potrebno smiselno oblikovati v celoto, da udeležencem koristi za nadgradnjo lastnega znanja. Spletno poučevanje je ena izmed najhitreje rastočih svetovnih panog, česar ne smemo zanemariti in je nujno, skladno s trendi razvijati znanje predavateljev in izobraževalcev odraslih, saj bodo le tako ohranili konkurenčno prednost in zanimivost.

Praktična naravnanost programa pa bo zagotovila podporo pri reševanju konkretnih vprašanj, vezanih na vsebino programa, ki zanimajo izobraževalce. Kot omenjeno bomo vključili tudi metodo Obrnjenega učenja in poučevanja. Pri uporabi te metode se predavanja namerno osredotočajo na udeleženca, zaradi česar je vsebino mogoče globlje raziskati in ustvariti bolj smiselne priložnosti za učenje med aktivnostmi. Pri pripravi programa bomo upoštevali tudi različne zaznavne učne stile in pripravili program, ki je primeren za vizualne, avditivne in kinestetične tipe osebnosti. Poudariti moramo tudi pomen izkustvenega učenja, ki je zelo pomembno za kinestetike in se po navadi zanemarja.

 

V ta namen bomo za organizatorje IO in izobraževalce v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle organizirali usposabljanje iz sledečih vsebin, ki bodo pokrili deficite v znanju na področju spletnega poučevanja in sicer:

  • MODUL 1: spoznavanje tehnologije za aktivno poučevanje na daljavo – uporaba pametnih tabel od prižiganja, do nastavitev, nastavitev kamere, zvočnikov in podobno, za najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Poznavanje delovnih pripomočkov, ki so učiteljem na voljo, so nujni za tekočo izvajanje spletnega poučevanja. Pametne table nudijo odlično podporo, tudi za hibridno izvajanje poučevanja, ponujajo možnosti integracije številnih spletnih programov za izvedbo vaj ter nudijo podporo pri samem poučevanju.
  • MODUL 2: spoznavanje spletnih orodij, ki omogočajo učinkovito spletno poučevanje (Spletne plaftorme ZOOM, MS Teams, ter ostala orodja, ki pomagajo pri izobraževanju: Miro, Mural, Mentimeter, Googlova orodja, Kahoot, ipd.…), ter uporaba spletnih učilnic, kot podporni sistem pri izobraževanju. V tem modulu bi učitelji spoznali platfore in predvsem tekoče novosti platfom, ki se nenehno posodobljajo in omogočajo bolj bogato uporabniško izkušnjo. Pomembno je, da se učitelji tudi opolnomočijo pri samostojnem učenju, razumevanju posodobitve, ki jim na dolgi rok olajšajo delo, slušateljem pa prikažejo še bogatejšo uporabniško izkušnjo. Z orodji, katere bodo spoznali, bodo lahko pripravljali različne vaje, popestrili izobraževanja in dejansko preselili na splet različne vsebine, ki jih v realnosti uporabljamo ponekod še v papirnatem formatu. Same spletne učilnice, pa ponujajo bogato podporo asinhronemu in samostojnemu delu slušateljev, ki omogočajo dostop od kjerkoli in kadarkoli, predvsem pa tudi na enem mestu zbrane vse aktivnosti in gradiva, ki potem predstavljajo tudi lažjo organizacijo učenja. S temi aplikacijami bomo pokazali, kako lahko z vključitvijo IKT tehnologije oplemenitijo učni proces;
  • MODUL 3: Načrtovanje spletnega predavanja in priprava spletnih gradiv. Spletno poučevanje poteka drugače kot predavanje v živo in te zakonitosti je potrebo poznati, predvsem pa jih je potrebno tudi upoštevati. Formati tovrstnih izobraževanj morajo biti krajši, učinkoviti in tudi bolj razgibani, da ohranimo angažiranost slušatelja. Sama gradiva morajo biti pripravljena v drugačnem formatu, s prilagojeno velikostjo pisave, vsebovati mora več slikovnega gradiva ipd., da so slušateljem privlačna in predvsem uporabna. V tem modulu bodo izobraževalce spoznali ključne zakonitosti spletnega poučevanja in priprave spletnih gradiv.
  • MODUL 4: Praktična simulacija priprave spletnega izobraževanja. Ta modul pa je namenjen preizkusu znanja v praksi. Učitelji bodo morali na lastnem primeru pripraviti spletno izobraževanje, ki ga bodo tudi odvodili. S pomočjo mentorja, ki jih bo pri predstavitvi usmerjal in jim na podlagi povratne informacije tudi podal priporočila za nadaljnje samostojno delo, bodo tako lahko naučeno preizkusili v varnem okolju in predvsem pridobili izkušnjo, ki jim bo koristila pri delu v izobraževanju.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost

Share This