Konferenca 2018

napoved   |   voditelji   |   program   |   predavatelji

Napoved konference: Voditelji prihodnosti, ustvarjalci zavzetih zaposlenih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Zveza ljudskih univerz Slovenije in Mojazaposlitev.si organiziramo mednarodno konferenco.

Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih

Vabimo vas, da se nam pridružite v torek, 27. marca 2018 s pričetkom ob 8:30 uri v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

»Pri hokeju nas učijo drsati – ne v smeri, kjer v tistem trenutku leži pak, temveč v smeri, kamor naj bi se v naslednjem trenutku premaknil.« (Robert Braucher, profesor na Harvard Law School)

Predvideti, se pripraviti in narediti korak, je ravnanje, ki ga zahtevajo izzivi na področju vodenja in razvoja kadrov in družbe nasploh. Ni več dovolj le razumeti spremembe, v katere smo že krepko zakorakali, temveč se moramo nanje prilagoditi tako na ravni posameznika kot organizacije. Dober voditelj se tega zaveda, razume, da lahko s pravimi orodji in veščinami razvije potencial in spodbudi zavzetost svojih zaposlenih ter jih skozi spremembe vodi.

Na konferenci bodo sodelovali:

Miha Mazzini, pisatelj, scenarist, režiser
Miquel Lladó, redni profesor strateškega managementa na IESE poslovni šoli v Madridu
Jelka Lavrih Sztajnbok, svetovalka, trenerka, coach in direktorica Team Training International
Åsmund Lunde, senior svetovalec, Center za politiko starejših Norveške (CSP)
Nina Potisek, direktorica procesne podpore, direktorica ravnanja s človeškimi viri, Petrol d.d.
mag. Martina Brec, direktorica Kadrovsko splošnega sektorja, TPV d.o.o., Anja Repolusk, strokovna sodelavka za izobraževanje, TPV d.o.o in Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje
Nina Nikić, vodja kadrovske službe, Adria Dom d.o.o. in mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj
dr. Jožica Rejec, Domel d.o.o., prejemnica priznanja za življenjsko delo v menedžmentu za leto 2017

Konferenco bo moderiral Matjaž Ahac, priznani strokovnjak na področju razvoja kadrov.

Direktorji družb, vodje kadrovskih služb, strokovni sodelavci na področju HR ter vodje izobraževanj, vabimo vas, da prisluhnete gostujočim strokovnjakom in primerom dobrih praks in da skupaj poiščemo navdih in predloge, kako postati voditelj prihodnosti.

Konferenca je del aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile’ (ASI), katerega namen je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc in delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela, ter del aktivnosti projekta Pridobivanje splošnih in poklicnih kompetenc ter projekta Dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Program

Predavatelji

Dostopnost