Osnovna šola

Program osnovne šole za odrasle in mladostnike je namenjen vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Prilagojen je na ta način, da lahko udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol. Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal vseh razredov osnovne šole.

Dostopnost

Share This