Mednarodno sodelovanje v okviru EBSN (European Basic Skills Network)

European Basic Skills Network, ESBN je neprofitno združenje, ki vključuje oblikovalce in ponudnike različnih politik, ki se ukvarjajo z osnovnimi usposabljanji za odrasle.

Združenje ESBN želi vzpodbujati odličnost pri oblikovanju in implementaciji politik na evropskem, državnem in regionalnem nivoju, na področju, ki ima pomemben vpliv na izobraževanje, zaposlenost, socialno vključenost, boj proti revščini in trajnostni gospodarski rasti.

Osredotoča se predvsem na pet osnovnih spretnosti in sicer na pismenost, računanje, digitalne kompetence, verbalno komunikacijo in druge jezike za priseljence. Podjetništvo in druge spretnosti se bodo na seznam vključile v bližnji prihodnosti.

ESBN je osredotočen predvsem na politike, ki vključujejo:

  •               osnovne spretnosti za razvoj posameznika, njegovo vključenost v okolico in zaposljivost,
  •               usposabljanje učiteljev in kakovost ponudbe,
  •               vzpodbujanje raziskav na tem področju,
  •               prilagodljiv dostop odraslih do usposabljanj za osnovne spretnosti,
  •               motivacijske težave,
  •               osnovne spretnosti v poklicnem usposabljanju,
  •               osnovne spretnosti in utrjevanje predhodno naučenih spretnosti,
  •               osnovne spretnosti in vodenje in.
  •               konceptualni razvoj od osnovnih veščin vse do pridobitve ključnih kompetenc.

Dostopnost

Share This