Karierni center za mlade

Mladim med 6 in 19 letom nudimo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. V okviru projekta se bodo mladi seznanjali z različnimi poklici, organizirali bomo brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierne kvize, hitre zmenke ali soočanja s trgom dela ter učne in debatne delavnice.
Poleg učencem in dijakom je Karierni center za mlade namenjen tudi staršem in strokovnim delavcem, ki delajo s to populacijo. Za starše bodo organizirana strokovna predavanja in delavnice za pomoč pri soočanju z izzivom, kako otroku pomagati, stati ob strani na karierni poti ter v trenutkih odločanja. Skupaj z različnimi strokovnjaki bodo organizirana tudi predavanja, seminarji in delavnice za strokovne delavce.

Karierni center za mlade – karierni plac

je projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Mladim med 6. in 19. letom  nudimo konkretno in strokovno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve.

Mladim je na voljo:

  • Individualno informiranje in svetovanje s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju.
  • Spoznavanje različnih poklicev.• Obiski različnih podjetij.
  • Druženje (na kariernih kvizih, ki bodo potekali na lokalni in nacionalni ravni, z ambasadorji (znanimi osebami) poklicev, na kariernih sejmih…)
  • Uporaba interaktivnega portala z virtualnim asistentom, virtual reality očal, ki omogočajo izkustvene trenutke pri spoznavanju poklicev
  • Poizkus opravljanja dela v izbranem poklicu…

Organizirana bodo predavanja in delavnice za starše šolajočih otrok, kjer bodo dobili konkretne informacije in znanja za pomoč svojemu otroku na področju karierne orientacije.

S projektom želimo tudi prispevati k čim učinkovitejšemu mreženju deležnikov na področju trga dela, strokovnih delavcev šol na vseh ravneh izobraževalnega sistema ter k osveščanju splošne javnosti o izzivih, ki mlade čakajo na karierni poti.

INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN VSE DRUGE AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA ZA MLADE SO ZA UDELŽENCE BREZPLAČNE!

Dostopnost

Share This