Digitalizacija

Digitalizacija je pojem, s katerim se danes srečujemo na vsakem koraku. Močno se dotika življenja vsakega posameznika in ga tudi spreminja. Še nekaj let nazaj se je tako nenavadno zdelo, da bo danes naprimer povsem običajno, da s pametnimi telefoni komuniciramo z uporabo različnih medijev, nakupujemo prek spleta, plačujemo položnice, se naročamo prek aplikacij k zdravniku, fotografiramo, gledamo filme in si življenje brez pametnega telefona sploh težko predstavljamo.

 

Danes je digitalizacija realnost naše družbe. Realnost posameznikov, ki se znajdejo v različnih vlogah, kot potrošniki, uporabniki različnih storitev, starši, otroci, člani različnih organizacij in v drugih vlogah, ki jih prevzemajo. Je pa tudi realnost podjetij, ki konkurirajo na zahtevnih trgih. K ohranjanju konkurenčnosti pomembno vpliva tudi uspešnost digitalizacije procesov. Ti vplivajo na optimizacijo procesov in uspešnost podjetja. Digitalizacija vloge zaposlenih ne zmanjšuje, ampak ostajajo kadri še vedno eden najuspešnejših dejavnikov podjetij. Zagotavljanje ustreznih kadrov predstavlja izziv, s katerim se vse bolj soočajo številna podjetja. Uspešna podjetja se še kako zavedajo potenciala, ki se skriva v zaposlenih in zelo načrtno skrbijo za razvoj kadrov, digitalizacijo pa uporabljajo tudi kot podporo v procesih razvoja kadrov.

 

Izobraževalci odraslih s podjetji tesno sodelujemo pri razvoju njihovih zaposlenih. Najpogosteje se znajdemo v vlogi izvajalcev različnih programov izobraževanja in usposabljanja. Z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem smo si pridobili zaupanje podjetij in vanje vstopamo tudi v vlogi svetovalnega partnerja. Pripravljamo kadrovske strategije, svetujemo vodjem, uvajamo sisteme ciljnega vodenja, mentorske sisteme in vrsto drugih ukrepov, s katerimi zasledujemo strateške cilje posameznega podjetja. Naše storitve so podprte z digitalnimi rešitvami, ki zagotavljajo podporo pri načrtovanju in spremljanju razvoja zaposlenih. Tako odločitve slonijo na preverjenih podatkih in informacijah, s čimer povečujemo možnost da bodo ukrepi, ki iz njih izhajajo, prinesli želene rezultate.

 

Razvoj zaposlenih je za vsako podjetje izjemno pomembno, kar se še posebej izkaže takrat, ko zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov, nekompetentnosti zaposlenih in slabe organizacijske klime prihaja do nedoseganja planov, izpada prihodkov in tudi škode. Je pa razvoj zaposlenih in na sploh delo s kadri izjemno kompleksno in zahtevno, terja strokoven in sistematičen pristop. Je proces, ki se nikoli ne konča. Dobro zasnovana kadrovska strategija in njeno uresničevanje ima zagotovo pozitivne učinke na uspešnost podjetja. Ljudje so bili, so in tudi v prihodnje bodo dodana vrednost vsakega podjetja, tudi v digitalni dobi.

 

Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina

 

Dostopnost

Share This