Zaključek projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

Na Ljudski univerzi Kočevje so z mesecem decembrom 2017 zaključili projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (Early Marriage Prevention Network), s katerim so od marca 2016 izvajali aktivnosti za osveščanje s področja preprečevanja zgodnjih porok. V kočevskih osnovnih šolah so tako v šolskem letu 2016/2017 v delavnice vključili 120 otrok in jim posredovali znanja, kako graditi odnose na enakopravnosti med spoloma, kako prepoznati različne oblike nasilja ter kako se ubraniti nezaželenim posledicam zgodnjih porok. Pripravili so poročilo oziroma analizo stanja v Sloveniji v zvezi z zgodnjimi porokami, ki se nanaša na zakonodajo, smernice za delovanje in delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja. V

usposabljanje o zgodnjih porokah so vključili tudi različne strokovnjake, kot so socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije, in jih osveščali o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka. Na terenu kot v prostorih ljudske univerze so izvedli družinska svetovanja, kjer so z družinami identificirali določen problem otroka in pripravili načrt za njegovo rešitev. Prav tako so izvedli dve šoli za starše, ki ju je vodil psiholog Matic Munc, ki je udeležencem na pronicljiv način predstavil pasti in prednosti različnih vzgojnih stilov, delil stališča glede dobrega starševstva in starše motiviral, kako izboljšati njihovo občutljivost na težave svojih otrok. Za dolgoročnost izvajanja določenih vsebin si bodo kljub zaključku projekta prizadevali za njihovo nadaljevanje v sklopu projekta Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje »SONČNA HIŠA«, ki so ga na Ljudski univerzi pričeli izvajati z mesecem oktobrom 2017.

Več info: http://www.lu-kocevje.si/projekt-mreza-za-preprecevanje-zgodnjih-porok/