Sklepi konference »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?«

 V aprilu sta  Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije organizirala konferenco »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?«

Glavni namen je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dogodek sta sofinancirala Republika  Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Po uvodnih nagovorih (mag. Bojan Hajdinjak. Predsednik ZLUS-a, mag. Aleš Vidmar iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, mag. Katja Dovžak iz MIZŠ, ga. Polona Šega iz MDDSZ) so primere dobrih praks iz kompetenčnih centrov predstavila podjetja (Martina Krajnc, vodja službe za pravo, kadre in splošne zadeve, Snaga Maribor, Petra Furlan Dodič, vodja sektorja za kadrovske in splošne zadeve, Intereuropa, Vanja Budna Evačič, Vodja izobraževanja in usposabljanja Helios) ter izobraževalci (Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina, mag. Maja Radinovič Hajdič, Ljudska univerza Jesenice, Maja Rotar, Cene Štupar – CILJ).

V drugem delu so organizatorji in udeleženci konference prevzeli aktivno vlogo odkrivanja pasti in posledično rešitev za učinkovit razvoj kadrov v podjetjih. Skozi konstruktivni pogovor so udeleženci napisali priporočila ministrstvom ob pripravi novih ukrepov in prišli do novih spoznanj.

Navajamo le nekatera:

  • Obseg, raznolikost ter kakovost dela ljudskih univerz in drugih izobraževalcev odraslih, je pozitivno presenetila predstavnike iz gospodarstva.
  • Krepitev tiste kompetence posameznika, ki koristijo obema (delodajalcu in zaposlenemu). Nadgradnja poklicno specifičnih kompetenc, znanja jezikov, mehkih in IKT kompetenc.
  • Za gospodarstvo so smiselni krajši, prilagojeni – tailor made programi s posluhom za zaposlene ter manj administrativno zahtevni.
  • Izobraževanja razširiti tudi na druge ciljne skupine zaposlenih.
  • Vlaganje v inovativnost in v mlade (preprečiti beg možganov).
  • Opuščanje neučinkovitih programov.
  • Razvoj kompetenc za krožno gospodarstvo (kaj potrebujemo namesto kaj želimo).
  • Promocija deficitarnih poklicev pri mladih in sistemsko urejanje vpisov v gimnazije in »popularne« študije.
  • Kompetenčni centri naj se še krepijo, upoštevajoč vidik podjetja.

 

Glavno spoznanje je, da sta razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa neizbežno povezana. 

 

Daljše poročilo in dostop do prezentacij so vam na voljo TUKAJ.