S pomočjo spletnih orodij do večje prepoznavnosti

Na LU Kočevje nadaljujejo z vpisi v različna brezplačna izobraževanja za zaposlene. Ta mesec so pričeli s tečajem italijanščine, vpisali so tudi v nekaj računalniških programov. Februarja pričnejo z izvedbo štirih tečajev tujih jezikov.

Januarja 2018 so prvič pričeli z izvedbo programa Priprave tekstovnega in slikovnega gradiva ter vzdrževanje spletnih strani. Cilj programa je usposobiti udeležence za osnovna dela v Windows okolju in na spletu, jih seznaniti z možnostjo uporabe pridobljenega znanja za potrebe svojega delovnega mesta in jih usposobiti za kritično vrednotenje informacij na spletu. Z udeležbo v programu tečajniki pridobijo digitalne veščine: znajo uporabljati Word Publisher in ostala podobna orodja, znajo obdelovati in shranjevati fotografije, poznajo osnove vzpostavitve, vzdrževanja in urejanja spletne strani, znajo varno in kritično uporabljati računalniško tehnologijo pri svojem delu, spoznajo različna spletna orodja za vsebinski marketing in brezplačne baze slikovnih gradiv (Canva, Photo Editor, Mail Chimp, Unsplash), in spoznajo kako družabna omrežja (FB, Twitter, Instagram) uporabiti v svoj prid. Vsebina programa zajema tudi načine komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami in kako sestaviti kratko, a udarno besedilo ter izbrati pravi naslov.

Celotno šolsko leto vpisujejo interesente na informativni seznam in po zadostnem številu prijavljenih pričnejo z izvedbo programov. Na tem mestu vabijo vse, ki ste zaposleni, da jih pokličete in si pridobite dodatne informacije o brezplačnih programih (051 414 706 – Sonja Hribar).

Programi znotraj projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 so za udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata MIZŠ in ESS.