Zaključna konferenca – Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019

Tisti, ki je goro prestavil, je začel z drobnim kamenjem. (kitajski pregovor)

Eden največjih izzivov delodajalcev danes je pridobivanje ustreznih, a tudi ohranjanje kakovostnih obstoječih kadrov. Mednje sodijo tudi starejši zaposleni, ki predstavljajo pravo zakladnico znanj, ki so jih pridobili tekom svoje kariere. Ob zavedanju demografskih sprememb smo tako pred tremi leti ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sklopu javnega razpisa  Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 po vsej Sloveniji začeli s »prelaganjem drobnega kamenja«. S pomočjo obsežne ponudbe izobraževalnih programov smo starejšim zaposlenim omogočili nadgradnjo njihovega že pridobljenega znanja ali usvajanje novega, jih spodbudili k vključevanju v vseživljenjsko učenje ter izboljšanje kompetenc, ki jih potrebujejo za potrebe trga dela, njihove večje zaposljivosti in mobilnosti ter za osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Vabimo vas, da se nam pridružite na zaključni konferenci – Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019, ki bo 15. februarja 2019, od 9.00 do 15.00 v Kongresnem centru Brdo, kjer vam bomo predstavili rezultate projektov ter zgodbe, ki so jih pisala podjetja in udeleženci programov.

Na brezplačni dogodek se lahko prijavite TUKAJ. Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma do 7. februarja 2019.

Brezplačno, a neprecenljivo!

December je tisti čas v letu, ko kljub polnemu urniku in številnih dogodkih najdemo še tisto malo časa, da se ozremo nazaj in se z nasmeškom na obrazu spomnimo vsega lepega, kar nas je v minulem letu spremljalo.

Na Ljudski univerzi Kočevje so izvedli številne programe. Uspeli so pričarati nasmeh na obraz marsikateremu udeležencu. Nekateri so pridobili nova prijateljstva, drugi so odkrili skrite strasti, tretji nadgradili svoj talent in večina je premagala strah pred ponovnim vstopom v učilnico. Vsem je skupno tudi, da so uspešno zaključili neformalna izobraževanja v sklopu programa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. Udeleženci so skozi objektiv lovili utripe Kočevske, skozi tuje jezike so spoznavali nove kulture in širili svoja obzorja. Veseli smo, da smo skupaj z njimi zaključili še eno uspešno leto izvedbe brezplačnih programov za zaposlene.

Ob koncu izobraževalnega četrtletja vedno pripravimo podelitev potrdil za vse zaključene programe in tudi tokrat nismo naredili izjeme. Jeseni 2018 smo zaključili tri računalniške programe in dva tečaja tujega jezika. Sredin večer, 19. 12. 2018, so nam popestrili številni udeleženci, ki so se odzvali našemu povabilu na podelitev potrdil. Dogodek smo zaključili z otvoritvijo razstave fotografij.

Nehote si premalokrat vzamemo čas za družino, sosede, prijatelje, sodelavce… Naglica vsakdana nam dragocene trenutke za naše najbližje velikokrat postavi v ozadje. V novem letu vam želimo veliko priložnosti za druženje. Ne pozabite na smeh, objeme in poljube. Tudi ti so brezplačni, a neprecenljivi.

Brezplačne programe v sklopu omenjenega projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Zapisala:

Sonja Hribar, organizatorica izobraževanja odraslih

OE Ljudska univerza Kočevje

Dobrodošli v Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje – SONČNA HIŠA Kočevje

Na Ljudski univerzi Kočevje deluje Večnamenski romski center Sončna hiša, kjer za romsko skupnost organiziramo različne delavnice. Na razpisu za izbor operacij Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je LU Kočevje namreč bila uspešna v pridobitvi ESS sredstev za vzpostavitev in delovanje Večnamenskega romskega centra (VNRC) v obdobju od oktobra 2017 do septembra 2021, ko se bo projekt zaključil. Continue reading “Dobrodošli v Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje – SONČNA HIŠA Kočevje”

Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš

Pred kratkim mi je v roke prišel zelo dober prispevek o pomenu učenja tujih jezikov, ki je bil objavljen v časopisu Mladina (št. 35 / 31. 8. 2018). Predvsem mi je bil zanimiv, ker se navezuje na moje delovno področje kot tudi na moj poklic oz. pridobljeno izobrazbo.

V prispevku se avtorica sprašuje katere tuje jezike se splača učiti, da boste zanimivi za delodajalce in kaj pomeni to znanje za zaposlene in kaj za podjetja. V teku besedila se navezuje na raziskavo iz leta 2016, ki jo je naročila jezikovna šola Mint, v sklopu katere so analizirali zaposlitvene oglase. Raziskava je pokazala, da vsak peti delodajalec v Sloveniji zahteva znanje vsaj dveh tujih jezikov, že več kot tretjina delodajalcev pa znanje vsaj treh tujih jezikov. In kaj menite, katere jezike so najbolj iskali delodajalci? Največ jih je iskalo kandidate z znanjem nemščine, sledilo je znanje angleščine in nato italijanščine. Zahteve po znanju drugih tujih jezikov, kot so španščina, hrvaščina, srbščina, ruščina, francoščina, so bile veliko manjše (le odstotek do dva odstotka oglasov).

Od jeseni 2016 naprej se po celotni Sloveniji izvajajo brezplačna izobraževanja za zaposlene v sklopu programa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki je namenjen prednostno starejšim od 45 let. V ta izobraževanja smo vključeni tudi na Ljudski univerzi Kočevje in smo v teku teh dveh let izvedli 20 petdeseturnih brezplačnih tečajev tujih jezikov za zaposlene. Pri nas je v prednosti povpraševanje po angleškem jeziku, nekaj je nemščine, raste pa tudi zanimanje za italijanščino in ruščino. Tako kot se pojavljajo spremembe na trgu dela, tako se spreminjajo tudi potrebe zaposlenih.

Continue reading “Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš”