KC0_2792

Kako obvladati osebne finance?

V današnjem času, ko lahko plačujemo s karticami, gotovino, telefonom, preko spleta in z drugimi metodami, velikokrat nimamo pregleda nad svojimi odhodki. Veliko posameznikov si ne ureja osebnih financ. Tudi načrtovanje bodoče porabe je oteženo, ker ne vemo, koliko dejansko porabimo. Vodenje osebnih financ je pomembno, ker nam daje celovit pregled nad našimi prihodki in odhodki, istočasno pa nam omogoča načrtovanje bodoče porabe.

Za prenos programa izobraževanja kliknite TUKAJ!

Vodite svoje finance v EXCEL datoteki – TUKAJ.

 

KC0_2792

Obisk ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na Cene Štupar – CILJ

Leto dni po odprtju Večgeneracijskega centra Ljubana – N’šPlac je ponovno Cene Štupar – CILJ obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak ter si ogledala, kako je v tem letu N’šPlac zaživel in postal del vsakdana občanov Ljubljane.

 

Continue reading “Obisk ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na Cene Štupar – CILJ”

KC0_2792

Obisk japonskega državnega ministra na Cene Štupar – CILJ

V četrtek, 25. januarja 2018, so na Javnem zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje gostili japonsko delegacijo. Na željo državnega ministra za zdravje, delo in socialno varstvo Japonske ter njegovih sodelavcev je Cene Štupar – CILJ predstavil primer dobre prakse s področja vseživljenjskega učenja in različne načine izobraževanja.

Continue reading “Obisk japonskega državnega ministra na Cene Štupar – CILJ”

KC0_2792

Zaključek projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

Na Ljudski univerzi Kočevje so z mesecem decembrom 2017 zaključili projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (Early Marriage Prevention Network), s katerim so od marca 2016 izvajali aktivnosti za osveščanje s področja preprečevanja zgodnjih porok. V kočevskih osnovnih šolah so tako v šolskem letu 2016/2017 v delavnice vključili 120 otrok in jim posredovali znanja, kako graditi odnose na enakopravnosti med spoloma, kako prepoznati različne oblike nasilja ter kako se ubraniti nezaželenim posledicam zgodnjih porok. Pripravili so poročilo oziroma analizo stanja v Sloveniji v zvezi z zgodnjimi porokami, ki se nanaša na zakonodajo, smernice za delovanje in delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja. V

usposabljanje o zgodnjih porokah so vključili tudi različne strokovnjake, kot so socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije, in jih osveščali o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka. Na terenu kot v prostorih ljudske univerze so izvedli družinska svetovanja, kjer so z družinami identificirali določen problem otroka in pripravili načrt za njegovo rešitev. Prav tako so izvedli dve šoli za starše, ki ju je vodil psiholog Matic Munc, ki je udeležencem na pronicljiv način predstavil pasti in prednosti različnih vzgojnih stilov, delil stališča glede dobrega starševstva in starše motiviral, kako izboljšati njihovo občutljivost na težave svojih otrok. Za dolgoročnost izvajanja določenih vsebin si bodo kljub zaključku projekta prizadevali za njihovo nadaljevanje v sklopu projekta Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje »SONČNA HIŠA«, ki so ga na Ljudski univerzi pričeli izvajati z mesecem oktobrom 2017.

Več info: http://www.lu-kocevje.si/projekt-mreza-za-preprecevanje-zgodnjih-porok/

 

KC0_2792

Devet programov pod streho na Ljudski univerzi Kočevje

Izteklo se je koledarsko leto 2017 in z njim še eno uspešno obdobje izobraževalnih programov za zaposlene. Od septembra do decembra so na LU Kočevje v program Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 vpisali 110 udeležencev.

Namen programov je dvig zmožnosti zaposlenih, s katerimi bodo lahko izboljšali svoj položaj na trgu dela. Nizu zaključenih programov so dodali tri jezikovna izobraževanja in šest računalniških tečajev. Udeleženci so pridobili ali nadgradili svoje znanje angleškega in nemškega jezika. Na področju računalništva so poglabljali poznavanje Worda, Excela in ostale programske opreme.

Z izvedbami še niso zaključili. Do konca tekočega šolskega leta načrtujejo vpis v šest jezikovnih tečajev in v deset računalniških tečajev. Prijavite se čim prej in si zagotovite svojo mesto (Sonja Hribar, 051 414 706).

Izobraževanja znotraj omenjenega projekta so za zaposlene brezplačna, saj jih sofinancirate Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in Evropski socialni sklad.

http://www.lu-kocevje.si/pridobivanje-temeljnih-in-poklicnih-kompetenc

/

KC0_2792

Uvrstitveni testi ANGLEŠČINA in ITALIJANŠČINA

Preverite svoje znanje angleščine in italijanščine s pomočjo spodnjih testov. Vabljeni, da si prej preberete primere opisnikov, da boste lažje določili svoj nivo znanja in s tem najprimernejši test.

 KOLIKO ZNATE? PREBERITE OPISNIK


A1 A2 B1 B2

 TESTI ZA SAMOPREVERJANJE


Italiano A1 Italiano A2 Italiano B1 Italiano B2
English A1 English A2 English B1 English B2

KC0_2792

Na poti do samozaposlitve

V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada RS julija 2017 zaposlenih 846.894 oseb, med njimi 90.111 samozaposlenih, kar predstavlja desetino vseh zaposlenih. Med samozaposlenimi je dve tretjini samostojnih podjetnikov in slaba tretjina kmetov. Podatki torej kažejo, da je samozaposlovanje manj običajna oblika zaposlitve, kar ni v  skladu s hitrimi družbenimi spremembami.

Sodoben čas namreč predvideva hitro prilagajanje in odzivnost, kar lahko ponujajo manjši sistemi. Čeprav v Sloveniji upada stopnja brezposelnosti, je le-ta v nekaterih okoljih še vedno krepko nad povprečjem (primeroma julija 2017 je bila stopnja brezposelnosti v Beli krajini 13 %, v Sloveniji pa 9 %). Med brezposelnimi je več kot polovica starejših od 50 let, ki imajo veliko uporabnih znanj in izkušenj, ki bi jih lahko usmerili v poslovno dejavnost.

Ovira na poti do samozaposlitve je pomanjkanje kompetence podjetnosti in samoiniciativnosti pri večini brezposelnih ali pri tistih, ki jim grozi izguba zaposlitve. Ljudje se bojijo podati na samostojno podjetniško pot, zato se rajši zaposlijo pri drugih delodajalcih, ki prevzamejo skrb za vodenje podjetja.

Program sestavljajo vsebine, ki udeležencu celovito predstavijo prednosti in ovire na poti do samozaposlitve, kar je  nujen predpogoj za nadaljnje uspešno poslovno delovanje.

 

 

Program usposabljanja si lahko prenesete TUKAJ!