Na poti do samozaposlitve

V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada RS julija 2017 zaposlenih 846.894 oseb, med njimi 90.111 samozaposlenih, kar predstavlja desetino vseh zaposlenih. Med samozaposlenimi je dve tretjini samostojnih podjetnikov in slaba tretjina kmetov. Podatki torej kažejo, da je samozaposlovanje manj običajna oblika zaposlitve, kar ni v  skladu s hitrimi družbenimi spremembami.

Sodoben čas namreč predvideva hitro prilagajanje in odzivnost, kar lahko ponujajo manjši sistemi. Čeprav v Sloveniji upada stopnja brezposelnosti, je le-ta v nekaterih okoljih še vedno krepko nad povprečjem (primeroma julija 2017 je bila stopnja brezposelnosti v Beli krajini 13 %, v Sloveniji pa 9 %). Med brezposelnimi je več kot polovica starejših od 50 let, ki imajo veliko uporabnih znanj in izkušenj, ki bi jih lahko usmerili v poslovno dejavnost.

Ovira na poti do samozaposlitve je pomanjkanje kompetence podjetnosti in samoiniciativnosti pri večini brezposelnih ali pri tistih, ki jim grozi izguba zaposlitve. Ljudje se bojijo podati na samostojno podjetniško pot, zato se rajši zaposlijo pri drugih delodajalcih, ki prevzamejo skrb za vodenje podjetja.

Program sestavljajo vsebine, ki udeležencu celovito predstavijo prednosti in ovire na poti do samozaposlitve, kar je  nujen predpogoj za nadaljnje uspešno poslovno delovanje.

 

 

Program usposabljanja si lahko prenesete TUKAJ!