Dobrodošli v Večnamenski romski center Khameskoro Kher Kočevje – SONČNA HIŠA Kočevje

Na Ljudski univerzi Kočevje deluje Večnamenski romski center Sončna hiša, kjer za romsko skupnost organiziramo različne delavnice. Na razpisu za izbor operacij Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je LU Kočevje namreč bila uspešna v pridobitvi ESS sredstev za vzpostavitev in delovanje Večnamenskega romskega centra (VNRC) v obdobju od oktobra 2017 do septembra 2021, ko se bo projekt zaključil.

S projektnimi aktivnostmi želimo preprečili zdrs v revščino in socialno izključenost romske skupnosti ter opolnomočiti Rome za približevanje trgu dela. V ta namen smo na Ljudski univerzi Kočevje vzpostavili VNRC z zaposlenim romskim aktivatorjem in utrdili obstoječ sistem sodelovanja med pomembnimi institucijami, ki v Kočevju delajo z romsko populacijo. V aktivnostih želimo in poskušamo zajeti različne ciljne skupine, od staršev do predšolskih in šoloobveznih otrok kot tudi najstnike, ženske, moške in mlade Rome, ki niso zaključili osnovne ali srednje šole.

Do 30. 9. 2018 smo v VNRC SONČNA HIŠA organizirali in izvedli več kot 80 delavnic za pripadnike romske skupnosti, ki so udeležencem omogočile dodatno znanje in kompetence. Program je pestro zastavljen, saj organiziramo najrazličnejše delavnice, kot so plesne delavnice za ženske, kuharske in ustvarjalne delavnice za družine, delavnice računalništva za moške, predavanja s področja zdravega življenjskega sloga, motivacijske delavnice za mlade Rome itd. S kuharskimi delavnicami smo preizkušali stare in nove recepte, s plesnimi delavnicami smo se zazibali v ritmih energičnih melodij. Spoznavali smo osnovno računalniško znanje in kako nam le-to lahko služi v našem vsakdanu. Velik poudarek programa namenjamo tudi vsebinam za zdravo in kvalitetno življenje ter ozaveščanju o pomenu gibanja, zdrave prehrane in o škodljivosti kajenja. Spomladi in poleti smo tako imeli tudi delavnice na terenu, kjer smo z udeleženci skrbeli za zelenjavni vrt in pridelali okusno zelenjavo. Z namenom odpravljanja ovir pri vstopu na trg dela pa izvajamo vsebine za razvoj določenih temeljnih spretnosti in poklicnih kompetenc kot tudi podporo pri ugotavljanju  izobraževalnih in poklicnih interesov pripadnikov romske skupnosti ter svetovanje za njihovo vključitev v formalne in neformalne oblike izobraževanja.

Več: http://www.lu-kocevje.si/vecnamenski-romski-center-khameskoro-kher-kocevje-vnrc-soncna-hisa-kocevje/

Urša Brinovec, LU Kočevje