Opismenjevalnica

0 - ZA ZAČETEK (uvodna enota)  1 - DOBRODOŠLI 2 - JAZ IN DRUGI 3 - ČAS ZA KLEPET 4 - DAN KOT VSAK DAN 5 - ŽIVLJENJE V MESTU

0 - ZA ZAČETEK (uvodna enota) 

ENOTA

POSNETKI

Posnetek 1

Posnetek 2

Posnetek 3

Posnetek 4

Posnetek 5

Posnetek 6

Posnetek 7

Posnetek 8

Posnetek 9

Posnetek 10

Posnetek 11

Posnetek 12

Posnetek 13

Posnetek 14

Posnetek 15

Posnetek 16

Posnetek 17

Posnetek 18

Posnetek 19

 

BESEDIŠČE

 

SLOVNICA

 Slovnica 1

 Slovnica 2

 Slovnica 3

 Slovnica 4

 Slovnica 5

 Slovnica 6

 Slovnica 7

 

RAZLAGE

 

VAJE

POVEZAVE

4 - DAN KOT VSAK DAN

ENOTA

 

POSNETKI

Posnetek 1

Posnetek 2

Posnetek 3

Posnetek 4

Posnetek 5

Posnetek 6

Posnetek 7

Posnetek 8

Posnetek 9

Posnetek 10

Posnetek 11

Posnetek 12

Posnetek 13

Posnetek 14

Posnetek 15

Posnetek 16

 

BESEDIŠČE

 

SLOVNICA

RAZLAGE

 

VAJE

 

POVEZAVE