20170918070750_00001

Izkoristite brezplačne možnosti

Nedelo, 27. september 2017 – Brezplačna izobraževanja ter sofinanciranje šolnin

?????????

Delite vsebino:
20170918070750_00001

Učinkovita in brezplačna računalniška usposabljanja

Ali ste vedeli, da je raziskava spretnosti odraslih PIAAC 2016 (Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), ki je potekala pod okriljem OECD, pokazala, da v Sloveniji le okrog 3,7 % odraslih dosega najvišjo, t.j. 3. raven pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih. 49,2 % vključenih je doseglo rezultate na 1. ravni ali pod njo. Okrog 18,4 % vključenih odraslih nima predhodnih izkušenj z računalniki, oziroma nima osnovnih računalniških znanj. Pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne razlike pri uspešnosti glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje. (Vir: Raziskava spretnosti odraslih PIAAC v Sloveniji 2016)

Continue reading “Učinkovita in brezplačna računalniška usposabljanja”

Delite vsebino:
20170918070750_00001

Leta niso ovira za izobreževanje

NeDelo, 10. september 2017 – Alenka Grželj, direktorica Ljudske univerze Koper.

Leta-niso-ovira-za-izobraževanje-10.-9.-2017

Delite vsebino:
20170918070750_00001

Poročilo konference tudi v ACS-ovih novičkah

V tokratni, dvojni poletni števiki  e-Novičk Andragoškega centra Slovenije lahko preberete tudi o ZLUS-ovi konferenci: Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?

 

Več na strani 25. 

e-Novičke Andragoškega centra Slovenije
Delite vsebino:
20170918070750_00001

Podpis pogodbe za izvajanje novih programov – Socialna aktivacija

Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Celje, Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Tržič so 30. 8. 2017 slavnostno podpisale pogodbo z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak za izvajanje novih programov Socialne aktivacije. Gre za povsem nov pristop obravnave najranljivejših skupin prebivalstva.

Vse štiri ljudske univerze so bile namreč uspešne na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri projektu » Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« ter projektu »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«. Socialna aktivacija, ki bo od leta 2017 do leta 20200 sofinancirana s strani naše države in Evropskega socialnega sklada, vsebuje vzpostavitev celovitega odela socialne aktivacije ter razvoj kakovostnih in dostopnih programov.

Za obdobje do konca leta 2018 je ministrstvo prek 3 javnih razpisov izbralo 33 izvajalcev dolgih in kratkih programov socialne aktivacije. Do konca projekta bo za programe namenjenih več kot 30 milijonov evrov.

ljudska univerza

 

Čestitamo!

Delite vsebino: