ZLUS Konferenca 2017: Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?

Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?

18 – 19. april 2017, Hotel Bernardin, Portorož

 

 V aprilu sta  Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije organizirala konferenco »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?«

Glavni namen je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dogodek sta sofinancirala Republika  Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Po uvodnih nagovorih (mag. Bojan Hajdinjak. Predsednik ZLUS-a, mag. Aleš Vidmar iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, mag. Katja Dovžak iz MIZŠ, ga. Polona Šega iz MDDSZ) so primere dobrih praks iz kompetenčnih centrov predstavila podjetja (Martina Krajnc, vodja službe za pravo, kadre in splošne zadeve, Snaga Maribor, Petra Furlan Dodič, vodja sektorja za kadrovske in splošne zadeve, Intereuropa, Vanja Budna Evačič, Vodja izobraževanja in usposabljanja Helios) ter izobraževalci (Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina, mag. Maja Radinovič Hajdič, Ljudska univerza Jesenice, Maja Rotar, Cene Štupar – CILJ).

V drugem delu so organizatorji in udeleženci konference prevzeli aktivno vlogo odkrivanja pasti in posledično rešitev za učinkovit razvoj kadrov v podjetjih. Skozi konstruktivni pogovor so udeleženci napisali priporočila ministrstvom ob pripravi novih ukrepov in prišli do novih spoznanj.

Navajamo le nekatera:

 • Obseg, raznolikost ter kakovost dela ljudskih univerz in drugih izobraževalcev odraslih, je pozitivno presenetila predstavnike iz gospodarstva.
 • Krepitev tiste kompetence posameznika, ki koristijo obema (delodajalcu in zaposlenemu). Nadgradnja poklicno specifičnih kompetenc, znanja jezikov, mehkih in IKT kompetenc.
 • Za gospodarstvo so smiselni krajši, prilagojeni – tailor made programi s posluhom za zaposlene ter manj administrativno zahtevni.
 • Izobraževanja razširiti tudi na druge ciljne skupine zaposlenih.
 • Vlaganje v inovativnost in v mlade (preprečiti beg možganov).
 • Opuščanje neučinkovitih programov.
 • Razvoj kompetenc za krožno gospodarstvo (kaj potrebujemo namesto kaj želimo).
 • Promocija deficitarnih poklicev pri mladih in sistemsko urejanje vpisov v gimnazije in »popularne« študije.
 • Kompetenčni centri naj se še krepijo, upoštevajoč vidik podjetja.

Glavno spoznanje je, da sta razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa neizbežno povezana. 

Daljše poročilo in dostop do prezentacij so vam na voljo TUKAJ.

 


ZAKLJUČKI KONFERENCE 

 

Na konferenci smo:

 • ugotavljali, kako sta lahko razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa  BOLJE POVEZANA,
 • iskali REŠITVE, ki prispevajo k doseganju poslovnih ciljev in višji dodani vrednosti,
 • preučili kako lahko izobraževanje, podporno okolje in sredstva evropskega strukturnega sklada PRIPOMOREJO,
 • udeležence preko predavanj in delavnic seznanili kako pristopiti k podjetjem, kakšna mora biti priprava, kaj jim ponuditi, kako MOTIVIRATI zaposlene k vseživljenjskem učenju,
 • omogočili aktivno IZMENJAVO informacij med gospodarstveniki, javnimi institucijami (MIZŠ, ACS, Javni sklad…) in izobraževalci ter predstavniki kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
 • predstavili PRIMERE dobrih praks.
 • pripravili PREGLED dveh projektov, ki jih MIZŠ sofinancira s pomočjo ESS (Dvig poklicnih kompetenc in Svetovanje za zaposlene) ter projekta, ki jih sofinancira MDDSZ s pomočjo ESS (Kompetenčni centri za razvoj kadrov)
 • spodbujali sodelovanje in zmagovalno miselnost, da skupaj ZMOREMO,
 • skupaj pripravili PREDLOGE za Ministrstvo za naslednje programsko obdobje.

 

Organizatorja:

Konferenca je bila izvedena  s podporo Evropskega socialnega sklada, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


PROGRAM

PRVI DAN – torek, 18. 4. 2017

9.00      Uvodni pozdravi Katja Dovžak, MIZŠ, predstavnik MDDSZ/SKLAD, Bojan Hajdinjak, ZLUS

9.30 – 11.00      Potrebe po razvoju znanj in kompetenc v gospodarstvu danes in jutri

 • Naši zaposleni – Ambasadorji čistega in zdravega okolja, Martina Krajnc, vodja službe za pravo, kadre in splošne zadeve, Snaga Maribor, Kompetenčni center EKO Profili/KROG 15′
 • Razvoj zaposlenih v (in po) Kompetenčnem centru Logistika, Petra Furlan Dodič, vodja sektorja za kadrovske in splošne zadeve, Intereuropa 15′
 • Helios akademija, Sistem izobraževanja skupine Helios, Vanja Budna Evačič, Vodja izobraževanja in usposabljanja Helios, Kompetenčni center za kadre kemijske industrije 15′

Diskusija v skupinah:

 • Katera znanja potrebujejo delodajalci danes in katera so znanja in poklici prihodnosti?
 • Katere oblike ugotavljanja potreb so najbolj uporabljene oz. primerne?
 • Katere oblike usposabljanj oz. pridobivanje so primerna z vidika zaposlenih in delodajalcev?

10.30 – 11.00      Odmor za kavo

11.30 – 13.00      Usposabljanja: ‘Od odprave deficitov do vrhunskih kadrov’

 • Povezovanje z gospodarstvom in lokalnim okoljem, Eva Mermolja, LU Ajdovščina
 • Svetovanje po modelu ISIO –  LU Jesenice, mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice
 • Kompetence v luči kariernega razvoja, Maja Rotar, Cene Štupar – CILJ

Diskusija v skupinah:

 • Katere oblike so na voljo s strani države in kako jih lahko podjetja uporabijo?
 • Katere programe MIZŠ pripravlja?
 • Kako lahko LU podpirajo delo kadrovskih služb (v smislu profiliranja DM, merjenja kompetenc zaposlenih, razvoja kompetenc)
 • LU smo pridobile dva projekta Svetovanje in kompetence, kako pristopate k podjetjem, zaznavate kakšne težave, so programi oz. razpisni pogoji ustrezni?

13.00 – 14.00      Odmor za kosilo

14.00 – 18.00      Trening: »ODLIČNA PREZENTACIJA – Z NAVDUŠENJEM IN PREPRIČLJIVOSTJO iz programa »Kadrovnik s karizmo« Branko Žunec, BMC international.

Program treninga je pripravljen posebej za vse, ki potrebujejo VEČ ENERGIJE, ODLOČNOSTI in UČINKA v svojih nastopih in prezentacijah. Program vsebuje preko 10.000 ur nastopov in izkušenj, ki so skrbno »zapakirane« v učne vsebine in koncepte, ki jih lahko takoj uporabite v praksi – obenem pa si povečate energijo v nastopanju!

 • Kako začeti, da pritegnete interes in polno pozornost občinstva/odločevalcev?
 • Kako prenesti ključna sporočila tako, da prepričajo in navdušijo?
 • Kako prenesti lastno navdušenje in energijo na vse ostale v prostoru?
 • Kako doseči želeni učinek – izpolnitev namena in cilja prezentacije?

19.30      Druženje ob večerji

 

DRUGI DAN – sreda, 19. 4. 2017

9.00 – 13.00      Delavnica: »Usposabljanje kot podporno orodje za učinkovito doseganje poslovnih rezultatov« iz programa DEVELOR Tadej Petek, MBA, mednarodni IAF facilitator, senior trener in svetovalec, direktor podjetja Develor Slovenija, uradno certificiran za merjenje učinka usposabljanj po mednarodno priznani metodi KirkpatrickTM.

Kadrovski strokovnjaki in organizatorji usposabljanj kot strateški partnerji vodstvu podjetja vedo, da bodo le zavzeti zaposleni dosegali najboljše rezultate in s tem razvijali pozitivno uporabniško izkušnjo svojih strank oz. uporabnikov! Kadrovski strokovnjak, kot tesen sodelavec ali član vodstva podjetja, želi opolnomočene zaposlene, ki so v stiku s stranko, razvite sisteme vodenja, razvite vodstvene veščine vodij in učinkovite poslovne procese.

Predstavljena bodo izhodišča, principi in koncept, ki zagotavlja uspeh in rezultat, ko se delovna okolja odločijo za sistemski razvoj zaposlenih z merljivimi in izmerjenimi učinki, katerega osnovni princip je mednarodno priznan sistem merjenja učinkov usposabljanj KirkpatrickTM ter kako videti in pokazati vrednost investicij v usposabljanja s pomočjo konkretnih, merljivih dokazov (primeri).

10.30 – 11.00      Odmor za kavo

13.00 – 14.00      Odmor za kosilo in kavo

14.00 – 15.30      Zaključki: »Kako (skupaj in bolje) naprej?«

 • Katera znanja bodo potrebovali zaposleni in podjetja v bližnji prihodnosti?
 • Katere programe moramo izvajati in kako jih lahko prilagodimo čim bolj potrebam posameznika in podjetij?
 • Oblikovanje priporočil ministrstvu za naslednje programe

 

Kotizacije za udeležbo na konferenci ni, spanje ni vključeno.

Prijave na konferenco so zaključene! Veseli nas, da ste se odzvali v tako množičnem številu.